Расписивање избора за заменика Председника Скупштине Коморе јавних извршитеља