Решења Дисциплинске комисије

Решења Дисциплинске комисије о изреченим дисциплинским мерама јавним извршитељима

 

Решење о дисциплинској одговорности (Александар Дуркулић)

Решење о ослобађању од дисциплинске одговорности (Александар Крџић)

Решење о ослобађању од дисциплинске одговорности (Александар Требовац)

Решење о ослобађању од дисциплинске одговорности (Вељко Губеринић)

Решење о дисциплинској одговорности (Александар Павловић)

Решење о ослобађању од дисциплинске одговорности (Драган Драговић)

Решење о ослобађању од дисциплинске одговорности (Исидора Ранковић)

Решење о дисциплинској одговорности (Марија Радовић)

Решење о дисциплинској одговорности (Сандра Кутлача)

Решење о ослобађању од дисциплинске одговорности (Светлана Деврња)

Решење о дисциплинској одговорности (Зорица Милошевић)

Решење о дисциплинској одговорности (Живан Милинов)

Решење о дисциплинској одговорности (Жељко Кесић)

Решење о дисциплинској одговорности (Миодраг Драгићевић)

Решење о дисциплинској одговорности (Милош Јоксимовић)

Решење о дисциплинској одговорности (Милан Јовичић)

Решење о дисциплинској одговорности (Марко Марјановић)

Решење о ослобађању од дисциплинске одговорности (Марина Стеванчевић)

Решење о дисциплинској одговорности (Бојан Костић)

Решење о дисциплинској одговорности (Стеван Петровић)

Решење о дисциплинској одговорности (Владимир Трифуновић)

Решење о дисциплинској одговорности (Ненад Боторић)

Решење о дисциплинској одговорности (Стеван Петровић)

Решење о дисциплинској одговорности (Стеван Петровић)

Решење о дисциплинској одговорности (Милован Ђиновић)

Решење о дисциплинској одговорности (Миле Симојловић)

Решење о дисциплинској одговорности (Војислав Милајић)

Решење о дисциплинској одговорности (Драган Лековић)

Решење о дисциплинској одговорности (Стеван Петровић)

Решење о дисциплинској одговорности (Владимир Николић)

Решење о дисциплинској одговорности (Војислав Милајић)

Решење о дисциплинској одговорности (Иван Младеновић)

Решење о дисциплинској одговорности (Ивана Жугић)

Решење о дисциплинској одговорности (Станко Филиповић)

 

Списак дисциплинских решења