Контакт

Адреса и локација:

КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА
Његошева 73, Врачар
11000 Београд
1.спрат, стан бр. 3
Радно време: понедељак - петак од 9h - 17h

Е-маил адреса:

office@komoraizvrsitelja.rs

За достављање образаца за поделу предмета:

podelapredmeta@komoraizvrsitelja.rs

Пријем странака:

уторком и четвртком од 14 до 16 часова, уз обавезно претходно заказивање телефоном

Централа:

+381 11 63 52 777
+381 11 24 44 329

Служба за надзор:

+381 11 63 52 772
+381 11 63 52 771


Генерални секретар:

+381 11 63 52 770

ИТ служба:

+381 11 63 52 767