подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Дарко Крунић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00894/2015-22, 29.12.2015.г
Седиште:
ВАЉЕВО, Хајдук Вељкова 29, локал бр.1
Телефон:
014/501-649
Електронска адреса:
Извршитељ: Нада Крсмановић - престанак делатности (преузела СНЕЖАНА ПЕТРОВИЋ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-01804/2014-22 од 27.06.2014.године
Седиште:
Ваљево, Владике Николаја 35/А
Телефон:
060/4-999-664; 014/245-892
Електронска адреса:
Извршитељ: Нина Киурски
Број и датум решења о именовању:
740-08-00887/2015-22 od 23.10.2015.god.
Седиште:
Ваљево, Карађорђева 111
Телефон:
069/289-05-02; 069/289-05-03
Електронска адреса:
Извршитељ: Снежана Петровић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1793/2014-22 oд 27.06.2014. године
Седиште:
Ваљево, Карађорђева 123
Телефон:
014/232 767
Електронска адреса:
Извршитељ: Стево Видовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00341/2016-22 od 30.06.2016
Седиште:
ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА БР.45, ЛОКАЛ 1
Телефон:
014 / 501-564
Електронска адреса: