подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Аница Марковић - престанак делатности (преузео ГОРАН ШКЕРО)
Број и датум решења о именовању:
740-08-17622014-22 од 27.06.2014.године
Седиште:
Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр.7
Телефон:
013 / 335-562
Електронска адреса:
Извршитељ: Биљана Ђерић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1783/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Панчево, Светог Саве 26а/3
Телефон:
066/342-142 , 013/320-220
Електронска адреса:
Извршитељ: Валентина Секулић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1746/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Панчево, Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
Телефон:
013/300-888, 013/334-127, 064/253-63-77
Електронска адреса:
Извршитељ: Владимир Трифуновић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1705/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр.7
Телефон:
066 062 633
Електронска адреса:
Извршитељ: Горан Шкеро
Број и датум решења о именовању:
740-08-00338/2012-22 од 20.03.2013. године
Седиште:
Панчево, Николе Тесле 15, локал 3
Телефон:
013-351-383
Електронска адреса:
Извршитељ: Далибор Лазић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01686/2014-22 од 24.10.2014. године
Седиште:
Панчево, Светог Саве 23а
Телефон:
061 333-77-23, 061 171-66-73
Електронска адреса:
Извршитељ: Милица Џаковић Бојић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1786/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Панчево, Максима Горког 18
Телефон:
013/354-146;013/346-649
Електронска адреса:
Извршитељ: Милица Вујичић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00217/2013-22 од 01.07.2013.године
Седиште:
Панчево, Улица Светог Саве бр.26/1
Телефон:
013/332-432, 065/214-28-42
Електронска адреса:
Извршитељ: Радован Тошић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1753/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Панчево, Војводе Радомира Путника бр.7
Телефон:
013/335-579
Електронска адреса:
Извршитељ: Сандра Кутлача
Број и датум решења о именовању:
740-08-1732/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Панчево,ул. Максима Горког бр. 2
Телефон:
069 23 11 073
Електронска адреса:
Извршитељ: Филип Станковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-0157/2014-22 од 24.10.2014. године
Седиште:
Панчево, Жарка Зрењанина 11
Телефон:
062 1126319