подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Ђорђе Доганџић
Број и датум решења о именовању:
740 - 05 - 01735/2014 - 22, од 27.06.2014.године
Седиште:
Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
Телефон:
065-9144979
Електронска адреса:
Извршитељ: Ана Перендић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1690/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Ужице, Димитрија Туцовића 64
Телефон:
031/525 228, 065/2525 228
Електронска адреса:
Извршитељ: Дамир Шаботић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1698/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Ужице,Краља Петра I бр.34
Телефон:
031/523-156, 060-346-10-89
Електронска адреса:
Извршитељ: Звездана Рајовић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00906/2015-22, 23.10.2015.г
Седиште:
Ужице, Видовданска 43
Телефон:
063/487-528
Електронска адреса:
Извршитељ: Марина Пековић (претходно Јеремић)
Број и датум решења о именовању:
740-08-00845/2015-22 od 23.10.2015.г
Седиште:
Ужице,Љубе Стојановића бр. 5
Телефон:
060/0-523-652; 031/523-652
Електронска адреса:
Извршитељ: Милан Лојаничић
Број и датум решења о именовању:
740-05-01785/2014-22 од 27.06.2014
Седиште:
Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
Телефон:
031-52-57-51, 063-223-653
Електронска адреса:
Извршитељ: Радиша Петрић - престанак делатности (преузео ДАМИР ШАБОТИЋ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-00387/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Пријепоље, Улица Валтерова 36/01
Телефон:
065 4580 158
Електронска адреса: