подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Јасна Анђелић
Број и датум решења о именовању:
740-08-002581/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Нови Сад, ул. Железничка бр. 42, спрат бр. 1.
Телефон:
021/66-14-638
Електронска адреса:
Извршитељ: Јасна Брчкаловић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00247/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Нови Сад, Булевар ослобођења бр.92
Телефон:
021/ 66-24-888
Електронска адреса:
Извршитељ: Александар Дуркулић - привремено удаљен са дужности (преузела БИЉАНА ПЕШЕВСКА)
Број и датум решења о именовању:
740-08-00576/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1
Телефон:
063/541467
Електронска адреса:
Извршитељ: Биљана Пешевска
Број и датум решења о именовању:
740-08-00316/2012-22 од 20.03.2013. године
Седиште:
Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
Телефон:
021/6624032; 065/567-05-44
Електронска адреса:
Извршитељ: Бранислав Аћимов - престанак делатности (преузео ЖИВАН МИЛИНОВ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-00479/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Бачка Паланка, Улица Краља Петра I бр. 12
Телефон:
021/750-029, 062/8495832
Електронска адреса:
Извршитељ: Весна Буха (заменик јавног извршитеља / привремени преузималац послова јавног извршитеља Срђана Радивојевића)
Број и датум решења о именовању:
740-08-02605/2014-22 од 2.12.2015. год.
Седиште:
Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
Телефон:
021/632-06-46, 064/413-26-10
Електронска адреса:
Извршитељ: Горан Арсеновић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01773/2014-22 од 12.11.2014. године
Седиште:
Нови Сад, Браће Рибникар 8, 1.спрат, стан бр. 6
Телефон:
064 / 610 - 95 -97;Tel / Fax : 021 / 3010 - 527
Електронска адреса:
Извршитељ: Данијел Томашевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00249/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Нови Сад, Радничка 43, спрат 4, стан 17
Телефон:
062-202-492, 021-63-11-277
Електронска адреса:
Извршитељ: Драган Драговић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00345/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Нови Сад, Улица Данила Киша број 43
Телефон:
021/6315-199, 064/468-2974
Електронска адреса:
Извршитељ: Живан Милинов
Број и датум решења о именовању:
740-08-00411/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Нови Сад, Радничка 7
Телефон:
021/530-481, 063/40-22-52
Електронска адреса:
Извршитељ: Коста Алексић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00453/2013-22 од 05.11.2013. године
Седиште:
Нови Сад, ЛАСЛА ГАЛА 10
Телефон:
065/8-203-803; 021/ 300-8677
Електронска адреса:
Извршитељ: Милан Узелац
Број и датум решења о именовању:
740-08-00575/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Нови Сад, Дунавска 26
Телефон:
021/557-450; 021/557-240
Електронска адреса:
Извршитељ: Мирјана Банић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00410/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
Телефон:
021/6321 450, 060/644-0220
Електронска адреса:
Извршитељ: Мирела Смиљанић Личина
Број и датум решења о именовању:
740-08-00451/2013-22 од 05.11.2013. године
Седиште:
Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
Телефон:
021/300-41-77; 065/88-89-718
Електронска адреса:
Извршитељ: мр Вујадин Масникоса
Број и датум решења о именовању:
740-08-00459/2012-22 од 09.05.2012. године
Седиште:
Нови Сад, Радничка 13
Телефон:
021/521-340, 021/526-371
Електронска адреса:
Извршитељ: Ненад Лукић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00264/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
Телефон:
021/604-59-18, 069/559-20-40
Електронска адреса:
Извршитељ: Никола Новаковић
Број и датум решења о именовању:
740-08-00466/2013-22 од 05.11.2013. године
Седиште:
Нови Сад, Максима Горког бр.2
Телефон:
065/995-43-99; 021/ 300 35 45
Електронска адреса:
Извршитељ: Слободан Живанов
Број и датум решења о именовању:
740-08-00461/2013-22 од 05.11.2013. . године
Седиште:
Нови Сад, Футошка 1а
Телефон:
061-7500070
Електронска адреса:
Извршитељ: Срђан Радивојевић - престанак делатности (преузела ВЕСНА БУХА)
Број и датум решења о именовању:
740-08-00271/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Нови Сад, Максима Горког 10
Телефон:
021/632-06-46, 060/30-99-790
Електронска адреса:
Извршитељ: Тања Ђерић (претходно Ијачић)
Број и датум решења о именовању:
740-08-1807/2014-22 од 27.06.2014. године
Седиште:
Нови Сад, Максима Горког 9, спрат 2, стан 8
Телефон:
021/644-2017
Електронска адреса:
Извршитељ: Тамара Гуцуња
Број и датум решења о именовању:
740-08-00248/2013-22 од 01.07.2013. године
Седиште:
Нови Сад, Лазе Костића бр.2, спрат 1, стан 4
Телефон:
021/3000-790, 021/3000-791, 021/3000-792
Електронска адреса: