подручје Вишег суда у Чачку и Привредног суда у Чачку

Imenik izvršitelja

Извршитељ: Александар Крџић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1740/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
Телефон:
032/371-422, 032 / 371-490, 062/375-579
Електронска адреса:
Извршитељ: Вук Терзић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1760/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Чачак,Филипа Филиповића број 12/1
Телефон:
069 1 604 304; 032/322-399
Електронска адреса:
Извршитељ: Гордан Лозанић - престанак делатности (преузела МИЛАНКА САВИЋ)
Број и датум решења о именовању:
740-08-1790/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Чачак,Бул. ослобођења бр. 30
Телефон:
065/20-25-537
Електронска адреса:
Извршитељ: Драгана Чвркић
Број и датум решења о именовању:
740-08-01780/2014-22 од 12. 11. 2014. године
Седиште:
Чачак, Милете Ћурчића 10
Телефон:
064 57 21 845; 032 333 899
Електронска адреса:
Извршитељ: Марина Стеванчевић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1741/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Чачак, Цара Душана 11
Телефон:
063/562105
Електронска адреса:
Извршитељ: Миланка Савић
Број и датум решења о именовању:
740-08-1791/2014-22 од 27.06.2014.
Седиште:
Чачак, ул. Рајићева 5-7
Телефон:
063/660414, 032/335-305
Електронска адреса:
Извршитељ: Мирослав Ињац
Број и датум решења о именовању:
740-08-01796/2014-22 од 27.06.2014
Седиште:
Чачак, ул. Милоша Обилића бр.24/1
Телефон:
032 348-275
Електронска адреса: