Kodeks profesionalne etike izvršitelja.

Na osnovu člana 342. stav 2. tačka 1) Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 31/11 i 99/11 – dr. zakon), Skupština Komore izvršitelja, na osnivačkoj sednici održanoj 14. maja 2012. godine, donosi Kodeks profesionalne etike izvršitelja.