Pravilnik o sadržini i načinu vođenja imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava izvrštelja

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/menu.inc).

PRAVILNIK

O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA IMENIKA IZVRŠITELJA I ZAMENIKA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

( “ Sl.glasnik RS” , br. 18/2012)

 

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i način vođenja imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava izvršitelja.

II SADRŽINA IMENIKA IZVRŠITELJA I ZAMENIKA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Imenik izvršitelja i zamenika

Član 2

Imenik sadrži sledeće podatke o imenovanim izvršiteljima:

1) ime i prezime izvršitelja, devojačko prezime, ime jednog roditelja;

2) datum rođenja izvršitelja;

3) matični broj (JMBG) izvršitelja;

4) poreski identifikacioni broj (PIB) izvršitelja;

5) sedište izvršitelja;

6) broj telefona izvršitelja;

7) elektronsku adresu izvršitelja;

8) redni broj i datum prijave na ispit za izvršitelja;

9) datum polaganja pismenog dela ispita za izvršitelja i datum polaganja usmenog dela ispita za izvršitelja i postignut opšti uspeh;

10) redni broj i datum prijave na javni konkurs za izvršitelja;

11) broj i datum rešenja o imenovanju izvršitelja;

12) sud za čije je područje izvršitelj imenovan;

13) podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju za štetu koju bi mogao pričiniti izvršitelj trećem licu u obavljanju delatnosti;

14) podatke o zaključenom ugovoru o osiguranju prostorija i predmeta primljenih u depozit u slučaju njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka;

15) datum polaganja zakletve;

16) datum stupanja na dužnost izvršitelja;

17) podatke o pohađanim seminarima, skupovima, savetovanjima i drugim oblicima stručnog usavršavanja izvršitelja u oblasti izvršenja;

18) godišnji izveštaj o poslovanju izvršitelja;

19) datum razrešenja izvršitelja;

20) datum prestanka obavljanja delatnosti na zahtev izvršitelja;

21) podatke o izvršenom nadzoru ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo) nad radom izvršitelja;

22) disciplinske mere izrečene izvršitelju;

23) napomene.

Član 3

Imenik sadrži sledeće podatke o zamenicima izvršitelja:

1) ime i prezime zamenika, devojačko prezime, ime jednog roditelja;

2) datum rođenja zamenika;

3) matični broj (JMBG) zamenika;

4) redni broj i datum prijave ispita za izvršitelja;

5) datum polaganja pismenog dela ispita za izvršitelja i datum polaganja usmenog dela ispita za izvršitelja i postignut opšti uspeh;

6) broj i datum rešenja o imenovanju zamenika;

7) ime i prezime izvršitelja za čijeg je zamenika imenovan;

8) broj i datum rešenja izvršitelja za čijeg je zamenika imenovan;

9) datum polaganja zakletve zamenika;

10) datum stupanja na dužnost zamenika;

11) datum razrešenja zamenika;

12) datum prestanka obavljanja delatnosti na zahtev zamenika;

13) podaci o izvršenom nadzoru Ministarstva nad radom zamenika;

14) disciplinske mere izrečene zameniku;

15) napomene.

Imenik ortačkih društava izvršitelja

Član 4

U imenik ortačkih društava izvršitelja upisuju se sledeći podaci:

1) poslovno ime ortačkog društva;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) ortačkog društva;

3) sedište ortačkog društva;

4) broj telefona ortačkog društva;

5) elektronska adresa ortačkog društva izvršitelja;

6) datum i broj rešenja o upisu u nadležni registar;

7) datum i broj rešenja o brisanju iz nadležnog registra;

8) podaci o osnivačima (imena i prezimena osnivača, JMBG osnivača, broj rešenja kojim su osnivači imenovani za izvršitelja);

9) područja osnovnih i privrednih sudova za koja su kao izvršitelji imenovani osnivači ortačkog društva;

10) napomene.

Zbirka isprava imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava izvršitelja

Član 5

Sastavni deo imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava, čini zbirka isprava koja se može voditi i u elektronskoj formi.

U zbirci isprava čuvaju se: dokazi o ispunjenosti uslova za polaganje ispita za izvršitelja; odluke ispitne komisije; zapisnik sa ispita i uverenje o položenom ispitu za izvršitelja; dokumenta priložena uz prijavu na konkurs za izvršitelja; odluke konkursne komisije; lista sa predlogom konkursne komisije za imenovanje kandidata; rešenje o imenovanju izvršitelja i zamenika; dokazi o ispunjenosti uslova za polaganje zakletve izvršitelja i zamenika; overeni otisak pečata i štambilja izvršitelja; overeni potpisi izvršitelja i zamenika; podaci o disciplinskom kažnjavanju, razrešenju i prestanku obavljanja delatnosti.

III NAČIN VOĐENJA IMENIKA IZVRŠITELJA I ZAMENIKA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA

Član 6

Imenik izvršitelja i zamenika i imenik ortačkih društava izvršitelja sa zbirkom isprava mogu se voditi i u elektronskoj formi.

Podaci iz imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava izvršitelja dostupni su javnosti na internet stranici Ministarstva, u skladu sa zakonom.

Član 7

Podaci navedeni u članu 2. tač. 1. do 16. ovog pravilnika, upisuju se nakon stupanja izvršitelja na dužnost.

Podaci navedeni u članu 2. tačka 17. ovog pravilnika, upisuju se nakon što Komora izvršitelja dostavi Ministarstvu dokaz o svakom pohađanom seminaru i drugim oblicima usavršavanja u oblasti izvršenja.

Podaci navedeni u članu 2. tačka 18. ovog pravilnika, upisuju se nakon što izvršitelj podnese Ministarstvu godišnji izveštaj o poslovanju.

Podaci navedeni u članu 2. tač. 19. i 20. ovog pravilnika, upisuju se nakon donošenja rešenja o razrešenju izvršitelja, odnosno prestanka obavljanja delatnosti na zahtev izvršitelja.

Podaci navedeni u članu 2. tačka 21. ovog pravilnika, upisuju se nakon izvršenog nadzora nad radom izvršitelja od strane Ministarstva, i to tako što se unosi datum nadzora, osnov vršenja nadzora, naložene mere nakon izvršenog nadzora i izveštaj izvršitelja o sprovedenim merama.

Podaci navedeni u članu 2. tačka 22. ovog pravilnika, upisuju se tako što se unosi datum pokretanja disciplinskog postupka, podnosilac predloga za pokretanje disciplinskog postupka, izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti izvršitelja za vreme trajanja disciplinskog postupka i izrečena disciplinska mera.

Član 8

Podaci navedeni u članu 3. tač. 1. do 8. ovog pravilnika, upisuju se nakon stupanja zamenika na dužnost.

Podaci navedeni u članu 3. tač. 9. i 10. ovog pravilnika, upisuju se nakon položene zakletve zamenika.

Podaci navedeni u članu 3. tač. 11. i 12. ovog pravilnika, upisuju se nakon donošenja rešenja o razrešenju zamenika, odnosno prestanka obavljanja delatnosti na zahtev zamenika.

Podaci navedeni u članu 3. tačka 13. ovog pravilnika, upisuju se nakon izvršenog nadzora nad radom zamenika od strane Ministarstva, tako što se unosi datum nadzora, osnov vršenja nadzora, naložene mere nakon izvršenog nadzora i izveštaj zamenika o sprovedenim merama.

Podaci navedeni u članu 3. tačka 14. ovog pravilnika, upisuju se tako što se unosi datum pokretanja disciplinskog postupka, podnosilac predloga za pokretanje disciplinskog postupka, izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti zamenika izvršitelja za vreme trajanja disciplinskog postupka i izrečena disciplinska mera.

Član 9

Podaci navedeni u članu 4. tač. 1. do 5. ovog pravilnika, upisuju se nakon prijave ortačkog društva izvršitelja.

Podaci navedeni u članu 4. tač. 6. do 9. ovog pravilnika, upisuju se nakon upisa u imenik ortačkih društava izvršitelja.

Promene podataka

Član 10

Promene upisanih podataka u imeniku izvršitelja i zamenika iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, prijavljuju se Ministarstvu, u roku od osam dana od dana izvršene promene, u skladu sa zakonom.

Uz prijavu promene podataka dostavljaju se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje postojanje promene.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 17. maja 2012. godine.

 

2021 © СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА. | www.komoraizvrsitelja.rs  WiLANd
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja imenika izvršitelja i zamenika i imenika ortačkih društava izvrštelja | Komora Izvršitelja

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc:2773) in drupal_send_headers() (line 1232 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in drupal_page_footer() (line 2779 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.