Pravilnik o uslovima i načinu održavanja konkursa , sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/menu.inc).

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ODRŽAVANJA KONKURSA, SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE KOJA SPROVODI KONKURS ZA IMENOVANJE IZVRŠITELJA

( “Sl.galsnik RS”, br.18/2012)

 

Član 1

Ovim pravilnikom određuju se uslovi i način odražavanja konkursa, sastav i način rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja.

Član 2

Ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar) raspisuje javni konkurs za popunjavanje mesta izvršitelja koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije", u dnevnom listu koji izlazi na teritoriji cele Republike Srbije, na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo) i internet stranici Komore izvršitelja (u daljem tekstu: Komora).

Član 3

Javni konkurs sadrži sledeće podatke:

1) upražnjena mesta izvršitelja sa područjima sudova u kojima će obavljati svoju delatnost;

2) mesto i rok za podnošenje prijave na konkurs;

3) dokumentaciju koju je potrebno podneti uz prijavu za konkurs;

4) obrazac prijave na konkurs;

5) visinu naknade za učešće na konkursu i broj računa na koji se vrši uplata naknade.

Javni konkurs može sadržati i druge podatke neophodne za sprovođenje konkursa.

Član 4

Ministar imenuje komisiju koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsednik i četiri člana.

Predsednik Komisije je državni službenik zaposlen u Ministarstvu.

Članovi Komisije su: jedan sudija sa iskustvom u materiji izvršenja i obezbeđenja koji se imenuje na predlog predsednika Vrhovnog kasacionog suda; dva izvršitelja koji se imenuju na predlog Komore i jedan istaknuti pravnik koji poseduje znanja iz oblasti izvršenja i obezbeđenja.

Predsednik i članovi Komisije imenuju se na četiri godine i ne mogu biti ponovo imenovani.

Komisija ima sekretara iz reda državnih službenika zaposlenih u Ministarstvu, koji obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije.

Član 5

Komisija odluke donosi većinom glasova svih članova Komisije.

Član 6

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Član 7

Komisija razmatra prijave kandidata i sastavlja listu kandidata sa obrazloženim predlogom za imenovanje izvršitelja za područje određenog suda koju dostavlja ministru.

Redosled kandidata na listi iz stava 1. ovog člana određuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog na ispitu za izvršitelja, posedovanja stručnih znanja i veština od koristi za obavljanje delatnosti izvršitelja (stručne specijalizacije, poznavanje stranog jezika, poznavanje rada na računaru i sl.), dužine radnog staža na poslovima izvršenja i obezbeđenja i dužine radnog staža na pravnim poslovima.

Komisija može obavljati provere znanja i razgovor sa kandidatima u cilju utvrđivanja redosleda na listi iz stava 1. ovog člana.

Član 8

Članovi Komisije iz reda izvršitelja imenovaće se u roku od 90 dana od dana konstituisanja Komore.

Do imenovanja članova Komisije iz stava 1. ovog člana, ministar imenuje dva člana Komisije iz reda diplomiranih pravnika koji poseduju znanja iz oblasti izvršenja i obezbeđenja.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

2021 © СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА. | www.komoraizvrsitelja.rs  WiLANd
Pravilnik o uslovima i načinu održavanja konkursa , sastavu i načinu rada komisije koja sprovodi konkurs za imenovanje izvršitelja | Komora Izvršitelja

Error

Error message

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc:2773) in drupal_send_headers() (line 1232 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in drupal_page_footer() (line 2779 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.