ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ ПОДЕЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018.