ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ ПОДЕЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2016.