Интервју Светлане Манић: "Право на жалбу у интересу и повериоца и дужника"

У листу "Данас" објављен интервју заменице председнице Коморе извршитеља Светлане Манић