Eвиденција о броју подељених предмета за месец фебруар 2016.