ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА – ОКТОБАР 2023.

Осмо годишње саветовање јавних извршитеља, у организацији Коморе јавних извршитеља, одржано је 6. и 7. октобра 2023. године на Палићу, уз учешће представника Министарства правде, судија, адвоката, професора правних факултета, јавних извршитеља и других представника струке.

Поздраваљајући све учеснике скупа, председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић, истакао је да Саветовање представља део едукације јавних извршитеља, коју Комора редовно организује за своје чланове и да су конкретне теме утврђене у складу са смерницама Европске комисије за ефикасност правосуђа (СЕПЕЖ-а). 

Државна секретарка Министарства правде Бојана Шћепановић је у свом излагању истакла вишеструки значај јавноизвршитељске професије, без које правосудни систем не би био целисходан.  Изнела је очекивање да ће Министарство правде и убудуће у партнерству са Комором јавних извршитеља наставити да доприноси унапређењу делотворности правосудног система, уз очување правне сигурности и финансијске стабилности.

У радном делу Саветовања размотрена су бројна питања из праксе и техника извршења, али и из других области од значаја за рад јавних извршитеља.  Учесници скупа су имали прилику да се упознају и са искуствима извршитеља из Португала, које је изнео Марко Сантос, члан професионалног Савета Високе школе за јавне извршитеље, Националног удружење јавних извршитеља Португала.