Именик јавних извршитеља

Извршитељ: Александар Вуловић
Датум именовања: 740-08-00309/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Улица Мосорска 3а
Контакт телефон: 011/3989219
Електронска адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com;

Извршитељ: Александар Гугл
Датум именовања: 740-08-00815/2023-22 од 07.08.2023. год.
Седиште: Београд, Гундулићев венац 21
Контакт телефон: 011 73 46 509
Електронска адреса: office@javniizvrsiteljaleksandargugl.rs;

Извршитељ: Александар Николић
Датум именовања 740-08-00253/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, улица Тршћанска 2, 1. спрат, стан 3
Контакт телефон: 011/2441019
Електронска адреса: zvezdara.izvrsitelj@gmail.com

Заменик: Ивана Јовановић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 40-08-2620/2014-22 од 10.03.2016. год.
Седиште: Београд, улица Тршћанска 2, 1. спрат, стан 3
Контакт телефон: 011/2441019
Електронска адреса: zvezdara.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Александар Ристовић 
Датум именовања 740-08-00319/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Веле Нигринове 16, 1. спрат
Контакт телефон: 011/438 76 84, 011/438 76 85, 064/212 60 00, 065/230 42 22
Електронска адреса: izvrsitelj.ristovic@gmail.com

Извршитељ: Александра Трешњев
Датум именовања 740-08-00476/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Јужни булевар 116
Контакт телефон: 064/8266561, 011/244-0486
Електронска адреса: kancelarija@izvrsiteljtresnjev.com

Извршитељ: Биљана Петровић
Датум именовања 740-08-00481/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
Контакт телефон: 011/35-55-680, 065/2890-796
Електронска адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com

Извршитељ: Бојан Ђурић
Датум именовања 740-08-01694/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Београд, Генерала Штефаника број 20, стан 1
Контакт телефон: 066/220039, 011-7703-081
Електронска адреса: izvrsitelj.bojandjuric@gmail.com

Извршитељ: Бојан Исоски – престанак делатности (преузео ДАРКО ЧОЛЕВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Бојан Костић
Датум именовања 740-08-00460/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
Контакт телефон: 011/3739-467, 011/21-07-729
Електронска адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com

Заменик јавног извршитеља: Слободан Илић
Датум именовања: 740-08-00880/2021-22 од 08.10.2021. год.
Седиште: Београд, Стевана Марковића број 8, спрат 2, стан 212, Земун
Контакт телефон: 011/3739-467, 011/21-07-729
Електронска адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com

Извршитељ: Бојан Тодоровић (преузималац послова Предрага Златића/Жељке Кесић)
Датум именовања 740-08-01011/2021-22 од 10.03.2022. год.
Седиште: Београд-Нови Београд, Палмира Тољатија 5, зграда 2, улаз 5
Контакт телефон: 011/63 00 980, 069/550 46 46
Електронска адреса: todorovic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Борис Папић – престанак делатности (преузела МИНА ЈОВАНОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Борис Среботњак – престанак делатности (преузела ВЕРА МАКСИМОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Бранислав Петровић – престанак делатности (преузео ДУШАН ТРБОЈЕВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Бранислав Радојчић
Датум именовања 740-08-00350/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Генерала Штефаника 7, 2. спрат, стан бр. 10
Контакт телефон: 011/24-00-310
Електронска адреса: izvrsitelj.radojcic@gmail.com

Извршитељ: Бранислав Чантрић
Датум именовања 740-08-01716/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Београд, Генерала Штефаника 12, стан 1
Контакт телефон: 064/0777480, 011/3912628
Електронска адреса: izvrsitelj.cantric@gmail.com

Извршитељ: Вељко Раичевић
Датум именовања 740-08-00333/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Ресавска 40, 5. спрат, стан бр.12
Контакт телефон: 064/64-75-340, 064/46-69-368, 064/167-53-00
Електронска адреса: kancelarija@izvrsiteljraicevic.rs;

Извршитељ: Вера Максимовић
Датум именовања 740-08-01035/2021-22 ОД 10.03.2022. год.
Седиште: Београд, Булевар деспота Стефана 47, спрат 2, стан 3
Контакт телефон: 011/7496-028
Електронска адреса: maksimovic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Весна Марковић
Датум именовања 740-08-00185/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Улица Булевар Михајла Пупина 165 А/I
Контакт телефон: 011/311-6-399, 063/77-05-714, 066/87-77-899
Електронска адреса: vm.izvrsitelj@gmail.com;

Извршитељ: Владимир Бојичић (преузималац послова Николе Шћепановића/Марије Радовић)
Датум именовања 740-08-01128/2019-22 од 20.01.2020. год
Седиште: Београд-Земун, Шумадијска 30, спрат 1, стан 13 (Земунске капије)
Контакт телефон: 064/2165341, 011/3160090
Електронска адреса: izvrsitelj.vb@gmail.com

Извршитељ: Владимир Николић – престанак делатности (преузела МИНА ЈОВАНОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Војислав Милајић – престанак делатности (преузела АЛЕКСАНДРА СТАНИСАВЉЕВИЋ)
Датум именовања:
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса: 

Заменик: Александра Станисављевић – привремени преузималац послова Војислава Милајића
Датум именовања:
Седиште: Београд, Улица Устаничка бр.64, спрат 3
Контакт телефон: 065/2402311, 011/2402311
Електронска адреса: izvrsitelj.aleksandra@gmail.com, vmilajic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Војка Јањић
Датум именовања 740-08-00263/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, Јурија Гагарина 20 з, Нови Београд
Контакт телефон: 011 4519 114, 069/100-23-26
Електронска адреса: office@izvrsitelj.rs; vojkajanjic@izvrsitelj.rs

Извршитељ: Горан Веселиновић
Датум именовања 740-08-00449/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5, 3. спрат (ТЦ Нови Београд)
Контакт телефон: 0652478117, 0653478117
Електронска адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Извршитељ: Данка Станојевић
Датум именовања 740-08-00454/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Београд, Београд, Војводе Степе 175, 5. спрат, стан бр. 14
Контакт телефон: 011/213-16-74, 065/2131674
Електронска адреса: izvrsiteljdankastanojevic@gmail.com

Извршитељ: Дарко Чолевић
Датум именовања 740-08-00238/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Београд, Кнегиње Љубице 28/7
Контакт телефон: 011/30 36 650, 064 139-0416
Електронска адреса: izvrsiteljcolevic@gmail.com;

Заменик: Стеван Божић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00567/2020-22 од 16.11.2020. год.
Седиште: Београд, Кнегиње Љубице 28/7
Контакт телефон: 011/30 36 650, 064 139-0416
Електронска адреса: izvrsiteljcolevic@gmail.com;

Извршитељ: Дејан Панић
Датум именовања 740-08-00569/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Бокељска 5, 5. спрат, стан бр. 15
Контакт телефон: 011/4060-312, 011/4000-647, 065/2757356
Електронска адреса: panic@izvrsitelji-bg.rs

Извршитељ: Дејан Пашић
Датум именовања 740-08-00265/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, Илинденска 16а
Контакт телефон: 066/354-818, 011/4042973
Електронска адреса: dejan.pasic@izvrsitelj-kancelarija.rs

Заменик: Светлана Јосиповић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00080/2020-22 од 10.02.2020 год.
Седиште: Београд, Илинденска 16а
Контакт телефон: 066/354-818, 011/4042973
Електронска адреса: dejan.pasic@izvrsitelj-kancelarija.rs

Извршитељ: Десанка Ромић – престанак делатности (преузела МИЛИЦА МИТРОВИЋ)
Датум именовања:
Седиште: 
Контакт телефон: 069/28 90 510
Електронска адреса: mitrovic.privremeni@gmail.com

Извршитељ: Димитрије Милошевић
Датум именовања 740-08-00542/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Нови Београд, ул. Алексиначких Рудара бр. 39 Ђ, стан 23
Контакт телефон: 011/405-63-70, 011/405-61-83, 064/4288944
Електронска адреса: dimitrijemilosevicizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Драгана Добриловић
Датум именовања 740-08-00307/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Макензијева бр. 23, 3. спрат, стан бр. 13
Контакт телефон: 011/4022166, 011/4022167, 011/4022168
Електронска адреса: draganadobrilovic@gmail.com

Извршитељ: Драгана Војводић (претходно СТОЈКОВ)
Датум именовања 740-08-00190/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
Контакт телефон: 011/256-3235, 011/256-3234
Електронска адреса: kancelarija@izvrsitelji.rs

Заменик: Јелена Дамњановић  (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00667/2019-22 од 01.10.2019. год
Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
Контакт телефон: 011/256-3235, 011/256-3234
Електронска адреса: kancelarija@izvrsitelji.rs

Извршитељ: Душан Трбојевић
Датум именовања 740-08-00241/2019-22 од 15.09.2019 год.
Седиште: Београд-Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 165A
Контакт телефон: 011/630-8916
Електронска адреса: izvrsitelj.trbojevic@gmail.com;

Извршитељ: Жељко Чавић
Датум именовања 740-08-00349/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165
Контакт телефон: 011/214-03-96, 062/771258
Електронска адреса: izvrsiteljzeljkocavic@gmail.com; zeljkocavic@mts.rs

Извршитељ: Зоран Неранџић
Датум именовања 740-08-00262/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Војводе Степе 249, 2. улаз, 7. спрат, стан бр. 36
Контакт телефон: 011/420-13-49
Електронска адреса: izvrsitelj.nerandzic@gmail.com;

Извршитељ: Иван Младеновић – престанак делатности (преузео МЛАДЕН ПЕЦЕЉ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Иван Стевић
Датум именовања 740-08-00278/2012 -22 од 12.07.2018. год.
Седиште: Београд, Јове Илића 55/1
Контакт телефон: 011/4066442, 011/4066142
Електронска адреса: ivan.stevic@izvrsiteljibeograd.rs

Заменик: Ивана Живковић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-01331/2019-22 од 07.02.2020 год.
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Ивана Букарица
Датум именовања 740-08-00252/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
Контакт телефон: 011/3344310, 011/3226-586, 060/0380-016, 060/0379-995
Електронска адреса: ivanabb2013@gmail.com, info@ibb.rs

Заменик: Весна Јевтов (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања
Седиште: Београд, Улица Македонска 32/1
Контакт телефон: 011/3344310, 011/3226-586, 060/0380-016, 060/0379-995
Електронска адреса: ivanabb2013@gmail.com

Извршитељ: Исидора Ранковић
Датум именовања 740-08-00209/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Максима Горког 73
Контакт телефон: 065/200-35-11, 011/344-10-83
Електронска адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com; izvrsiteljkancelarija@gmail.com

Извршитељ: Јелена Алексић
Датум именовања 740-08-00308/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3.спрат стан 10
Контакт телефон: 063/222-690, 011/3284700, 011/2635277
Електронска адреса: office@jaizvrsitelj.rs

Заменик: Светлана Јеротић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-2527/2014-22 од 29.09.2015. год.
Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3.спрат стан 10
Контакт телефон: 063/222-690, 011/3284700, 011/2635277
Електронска адреса: office@jaizvrsitelj.rs

Извршитељ: Јелена Виторовић
Датум именовања 740-08-00325/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Устаничка 94
Контакт телефон: 011/443-11-16
Електронска адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs

Извршитељ: Јелена Вучковић
Датум именовања 740-08-00238/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд-Нови Београд, Пере Сегединца 14Б, 1.спрат, стан бр. 2А
Контакт телефон: 011/4280293, 011/4280294, 069/5080858
Електронска адреса: vuckovic@ijv.rs

Извршитељ: Јелена Драговић
Датум именовања 740-08-00228/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, Цвијићева бр. 18
Контакт телефон: 011/762-08-30
Електронска адреса: izvrsitelj.jelenadragovic@gmail.com

Извршитељ: Јелена Живаљевић (претходно Дивљаковић)
Датум именовања 740-08-00313/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Цвијићева 132, спрат 2, стан 7
Контакт телефон: 011/403-89-45, 065/209-41-60
Електронска адреса: izvrsitelj.divljakovic@gmail.com; jelenazivaljevic1@gmail.com

Извршитељ: Јелена Огњановић
Датум именовања 740-08-00345/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
Контакт телефон: 060-627-30-40, 011-3120-109, 011-735-98-99, 011-735-98-89, 011-735-98-90, 011-735-98-91
Електронска адреса: izvrsitelj.ognjanovic@gmail.com

Извршитељ: Јелена Поповић
Датум именовања 740-08-00310/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд-Вождовац, Господара Вучића 88, 4. спрат
Контакт телефон: 065/201-05-48, 011/43 00 140
Електронска адреса: office@ji-jp.rs

Извршитељ: Јелена Радовановић (претходно Бурмазовић)
Датум именовања 740-08-00192/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, Сурчин, Нишка 2, стан бр. 9
Контакт телефон: 011/408-18-24, 064/266-36-10
Електронска адреса: jradovanovic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Јелена Стојановић
Датум именовања 740-08-00166/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, улица Јурија Гагарина бр.28 а, спрат 5, стан 25
Контакт телефон: 011/228-70-17, 011/227-07-44, 069/223-90-07
Електронска адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs; stojanovicjelena1010@gmail.com

Извршитељ: Јован Пјешчић
Датум именовања 740-08-00321/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Улица Сарајевска 42, спрат 5, стан 51
Контакт телефон: 011/3622-284, 064/592-8238
Електронска адреса: jpizvrsitelj@gmail.com;

Извршитељ: Коста Брдарић
Датум именовања 740-08-00464/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Београд, Кондина 26, спрат 2, стан 4
Контакт телефон: 065/215-1011, 011/2420-799, 011/244-1546
Електронска адреса: kancelarija@izvrsiteljbrdaric.rs

Заменик: Соња Буловић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-01118/2015-22 од 1.06.2016. год.
Седиште: Београд, Кондина 26, спрат 2, стан 4
Контакт телефон: 065/215-1011, 011/2420-799, 011/244-1546
Електронска адреса: kancelarija@izvrsiteljbrdaric.rs

Извршитељ: Љиљана Живковић
Датум именовања 740-08-00194/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд-Вождовац, Господара Вучића 88, 4. спрат
Контакт телефон: 011/43 00 140
Електронска адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com

Извршитељ: Љубомир Вујовић – престанак делатности (преузео УРОШ ВАСИЉЕВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Љупка Станковић
Датум именовања 740-08-00455/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Београд, Пожешка 77/42
Контакт телефон: 011/213-42-43
Електронска адреса: ljupkastankovicizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Марина Антонић
Датум именовања 740-08-00456/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Београд, Саве Машковића 5, 1.спрат, стан бр.10
Контакт телефон: 011/344-08-17, 066/888-11-01
Електронска адреса: izvrsenje.antonic@gmail.com, izvrsenje.antonic1@gmail.com, kancelarija@izvrsenje.rs

Извршитељ: Марко Вукићевић
Датум именовања 740-08-00283/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
Контакт телефон: 011/3116503, 011/3116502
Електронска адреса: izvrsenje@gmail.com

Извршитељ: Марко Марјановић
Датум именовања 740-08-00335/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Гандијева 99д, 2. спрат, стан 11
Контакт телефон: 011/6905-980, 067/73 80 310
Електронска адреса: mmarjanovic78@gmail.com

Извршитељ: Марко Паламаревић
Датум именовања 740-08-0023/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, Веле Нигринове 16, 1. спрат
Контакт телефон: 060/480 86 17, 011/283 60 63, 060/48 08 624
Електронска адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com

Извршитељ: Милан Кесић
Датум именовања 740-08-02524/2014-22 од 29.12.2015. год
Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165/А
Контакт телефон: 011/2134501, 065/2737612
Електронска адреса: izvrsitelj.kesic.milan@gmail.com

Извршитељ: Миле Симојловић
Датум именовања 740-08-00226/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 12/1
Контакт телефон: 011/256-3235, 011/256-3234
Електронска адреса: mile.simojlovic@izvrsitelji.rs

Извршитељ: Милица Митровић
Датум именовања 740-08-01781/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Београд, Цвијићева 90, 1. спрат, стан бр 8
Контакт телефон: 011/457 35 58, 065/244 28 54
Електронска адреса: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Милош Думић
Датум именовања 740-08-00279/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Улица Јове Илића 55/1
Контакт телефон: 011/4066442, 011/4066142
Електронска адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs;

Извршитељ: Милош Јоксимовић
Датум именовања 740-08-00299/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
Контакт телефон: 011/405-6592
Електронска адреса: milosjoksimovic78@gmail.com

Извршитељ: Милош Митровић
Датум именовања 740-08-001747/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Београд-Врачар, Дубљанска 48, 1. спрат, стан бр. 3
Контакт телефон: 066/333787, 0114073691
Електронска адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs

Извршитељ: Мина Јовановић (преузималац послова Владимира Николића)
Датум именовања 740-08-00294/2019-22 од 15.09.2019 год.
Седиште: Београд-Врачар, Курсулина 22, спрат 1, стан 2
Контакт телефон: 011/4204947
Електронска адреса: kancelarija@izvrsiteljjovanovic.rs

Извршитељ: Мирјана Димитријевић
Датум именовања 740-08-01745/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
Контакт телефон: 011/715-48-60, 065/274-75-30
Електронска адреса: office@izvrsiteljmd.rs

Извршитељ: Михаило Драговић
Датум именовања 740-08-00574/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
Контакт телефон: 069/3447167, 011/3447167
Електронска адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs

Извршитељ: Младен Пецељ
Датум именовања 740-08-00300/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Београд-Нови Београд, Народних хероја бр. 43, спрат 6 (Генекс пословна кула)
Контакт телефон: 011/7150-491, 063/7716381
Електронска адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com;

Извршитељ: Наташа Радоњић
Датум именовања 740-08-00344/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Палмотићева 17, стан 2
Контакт телефон: 011/33-49-479, 064/170-86-75
Електронска адреса: izvrsitelj.radonjic@gmail.com

Извршитељ: Немања Протић
Датум именовања 740-08-00245/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића бр.7, стан 2
Контакт телефон: 060/76 05 146
Електронска адреса: protic.nemanja@gmail.com

Извршитељ: Ненад Боторић – престанак делатности (преузео ПЕТАР РУНДИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Ненад Јовановић – престанак делатности (преузео АЛЕКСАНДАР ГУГЛ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Никола Шћепановић – престанак делатности (преузео ВЛАДИМИР БОЈЧИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Ненад Пуповац – престанак делатности (преузео ЗОРАН НЕРАНЏИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Никола Јовановић
Датум именовања 740-08-00356/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165 А
Контакт телефон: 011/311-16-81
Електронска адреса: nikolajovanovic982@gmail.com

Извршитељ: Никола Кмезић
Датум именовања 740-08-00324/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Немањина 4, 2.спрат, канцеларија 208
Контакт телефон: 011/265-73-28, 064/33-33-455
Електронска адреса: izvrsitelj011@gmail.com

Извршитељ: Петар Видачић
Датум именовања 740-08-00477/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 61
Контакт телефон: 011/3110-780, 065/56-76-154
Електронска адреса: petarvidacic@gmail.com;

Заменик: Mарија Стојановић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00198/2020-22 од 27.11.2020. год.
Седиште: Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 61
Контакт телефон: 011/3110-780, 065/56-76-154
Електронска адреса: petarvidacic@gmail.com;

Извршитељ: Петар Рундић
Датум именовања 740-08-01033/2021-22 од 10.03.2022. год.
Седиште: Београд-Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10д/III, 2. спрат, пп 18
Контакт телефон: 011/3442-501/2864141
Електронска адреса: izvrsitelj.rundic@gmail.com

Заменик: Филип Ђокић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-01314/2023-22 од 31.101.2023. год.
Седиште: Београд-Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10д/III, 2. спрат, пп 18
Контакт телефон: 011-3110080, 061/2864141
Електронска адреса: izvrsitelj.rundic@gmail.com

Извршитељ: Предраг Филијовић
Датум именовања 740-08-00191/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, Господар Јованова 69, стан 1-А
Контакт телефон: 011/450-95-10, 011/450-95-11, 011/450-95-12, 062/83-46-240
Електронска адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com

Извршитељ: Ратко Видовић
Датум именовања 740-08-00286/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд-Врачар, Небојшина 49Б
Контакт телефон: 011/227-3383, 011/227-1208, 062/222599, 011/227-3183
Електронска адреса: vidovic@irv.rs, sprovodjenje@irv.rs

Извршитељ: Саво Загорчић
Датум именовања 740-08-00334/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд, Његошева 26/7
Контакт телефон: 011/2432-488, 065/322-00-72
Електронска адреса: izvrsiteljzagorcic@gmail.com

Извршитељ: Сања Спасић
Датум именовања 740-08-00306/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Београд-Врачар, Небојшина 49Б
Контакт телефон: 065/2491737, 011/227-3183, 011/227-3383, 011/227-1208
Електронска адреса: spasic@ssi.rs, sprovodjenje@ssi.rs

Извршитељ: Светлана Манић
Датум именовања 740-08-00383/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
Контакт телефон: 064/64 96 786 , 011/29 93 337
Електронска адреса: kancelarija@zio.rs

Заменик: Сандра Радисављевић
Датум именовања: 740-08-00817/2022-22 oд 1.08.2022. год.
Седиште: Београд, Сарајевска 2а, 1. спрат
Контакт телефон: 064/64 96 786 , 011/29 93 337
Електронска адреса: kancelarija@zio.rs

Извршитељ: Соња Ковачевић (претходно Лозанић)
Датум именовања 740-08-00269/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Београд, Устаничка 94
Контакт телефон: 011/443-11-12
Електронска адреса: sonja.kovacevic@izvrsiteljke.rs

Извршитељ: Урош Васиљевић (преузималац послова Љубомира Вујовића/Филипа Љујића)
Датум именовања 740-08-01097/2019-22 од 20.01.2020. год
Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 10д/И, 3. спрат, пословни простор бр. 22
Контакт телефон: 011/31 11 216, 065/3356162
Електронска адреса: izvrsiteljurosvasiljevic@gmail.com

Заменик: Мирослав Петрекановић
Датум именовања: 740-08-00597/2023-22 од 07.07.2023. год
Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 10д/И, 3. спрат, пословни простор бр. 22
Контакт телефон: 011/31 11 216, 065/3356162
Електронска адреса: izvrsiteljurosvasiljevic@gmail.com

Извршитељ: Тамара Лучић (претходно Ценков)
Датум именовања 740-08-00458/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Београд-Чукарица, Богољуба Чукића 29
Контакт телефон: 011/40-22-764, 011/432-08-43, 011/432-08-44, 011/432-08-45, 069/100-59-87
Електронска адреса: tamara@izvrsiteljlucic.rs

Извршитељ: Тамара Пајковић
Датум именовања 740-08-00357/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Београд, Кнеза од Семберије 16
Контакт телефон: 011/311-0481, 011/404-3320
Електронска адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com

Заменик: Немања Николић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-01119/2015-22 од 1.06.2016. год.
Седиште: Београд, Кнеза од Семберије 16
Контакт телефон: 011/311-0481, 011/404-3320
Електронска адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com

Извршитељ: Дарко Крунић
Датум именовања 740-08-00894/2015-22 од 29.12.2015. год.
Седиште: Ваљево, Хајдук Вељкова бр.29, локал бр.1
Контакт телефон: 014/501-649
Електронска адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Катарина Симић
Датум именовања 740-08-00303/2019-22 од 15.09.2019 год.
Седиште: Ваљево, Мишарска 6
Контакт телефон: 014/521-886
Електронска адреса: katarina.izvrsitelj@gmail.com;

Извршитељ: Нада Крсмановић – престанак делатности (преузела КАТАРИНА СИМИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Нина Киурски
Датум именовања 740-08-00887/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
Контакт телефон: 069/289-05-02, 069/289-05-03
Електронска адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com

Заменик: Александра Игњатовић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-01250/2019-22 од 10.02.2020 год.
Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
Контакт телефон: 069/289-05-02, 069/289-05-03
Електронска адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Снежана Петровић
Датум именовања 740-08-1793/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ваљево, Пантићева 107
Контакт телефон: 014/521-890
Електронска адреса: snekipet@yahoo.com

Извршитељ: Стево Видовић
Датум именовања 740-08-00341/2016-22 od 30.06.2016
Седиште: Ваљево, Вука Караџића 47, 1. спрат, стан бр. 1
Контакт телефон: 014/501-564
Електронска адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com

Извршитељ: Александар Николић
Датум именовања 740-08-00903/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12Б/31
Контакт телефон: 017/410 750, 063/8235478
Електронска адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com

Извршитељ: Мирјана Ринчић (преузималац послова Жикице Трајковића)
Датум именовања 740-08-00325/2019-22 од 15.09.2019 год.
Седиште: Врање, Цара Душана 16, локал бр. 1
Контакт телефон: 017/400 411, 060/0415411
Електронска адреса: mirjana.rincic.izvrsitelj@gmail.com;

Извршитељ: Наташа Михајловић
Датум именовања 740-08-00892/2015-22 ОД 29.12.2015. год.
Седиште: Врање, Краља Милана 18а
Контакт телефон: 017/7150 150, 017/420 989, 064/0502205
Електронска адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com

Извршитељ: Станко Филиповић
Датум именовања 740-08-00194/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Врање, Улица Нарадног хероја 12, локал 5л
Контакт телефон: 017/420 669, 065/2 420 669
Електронска адреса: stankovr@hotmail.com

Извршитељ: Драган Лековић
Датум именовања 740-08-00842/2015-22 од 29.12.2015. год.
Седиште: Зајечар, Саве Ковачевића бр. 4
Контакт телефон: 060/6071002
Електронска адреса: izv.draganlekovic@gmail.com

Извршитељ: Душан Илић
Датум именовања 740-08-00883/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Зајечар, Николе Пашића бр.124
Контакт телефон: 069/1900030, 019/436-920
Електронска адреса: izvrsiteljilic@gmail.com

Извршитељ: Мића Ивковић
Датум именовања 740-08-00240/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
Контакт телефон: 019/73 86 01, 065/87 39 778
Електронска адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Никола Цветковић
Датум именовања 740-08-00883/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Зајечар, Николе Пашића бр.124
Контакт телефон: 019/436-920, 069/1900022
Електронска адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com

Извршитељ: Бранко Плавшић – преузео ЖЕЉКО КЕСИЋ
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:
 
Извршитељ: Драган Николић
Датум именовања 740-08-01724/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
Контакт телефон: 023/600-380, 023/604-165
Електронска адреса: dragan@izv.rs
 
Извршитељ: Жељко Кесић
Датум именовања 740-08-1768/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
Контакт телефон: 023/600-529
Електронска адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
 
Заменик: Веселин Стојановски (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00904/2018-22 од 08.02.2019. год.
Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
Контакт телефон: 023/600-529
Електронска адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
 
Извршитељ: Јасмина Трбовић Станковић
Датум именовања 740-08-00233/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Зрењанин, Раде Кончара 14A
Контакт телефон: 062/899-88-50
Електронска адреса: jasminatrbovicstankovic@gmail.com
 
Извршитељ: Костадин Радовић
Датум именовања 740-08-1692/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 2/4
Контакт телефон: 061/158-67-56, 023/521-077
Електронска адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com
 
Извршитељ: Лазар Секулић
Датум именовања 740-08-01710/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Бечеј, Главна бр.7
Контакт телефон: 069/1709737
Електронска адреса: lazarsek@gmail.com
 
Извршитељ: Милан Галоња – престанак делатности (преузео ДРАГАН НИКОЛИЋ)
Датум именовања 
Седиште: 
Контакт телефон: 
Електронска адреса: 
 
Извршитељ: Миодраг Драгићевић
Датум именовања 740-08-01737/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
Контакт телефон: 023/0-421-350, 064/0666691
Електронска адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
 
Извршитељ: Николина Шендер
Датум именовања 740-08-1720/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Зрењанин, Иве Лоле Рибара број 1 (Л1), спрат 1, стан 11
Контакт телефон: 023/600-941
Електронска адреса: nikolina.sender@gmail.com
 
Извршитељ: Светлана Гарчев Петерка
Датум именовања 740-08-1721/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Зрењанин, Житни трг бб, први спрат
Контакт телефон: 023/522-711
Електронска адреса: izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com
 
Извршитељ: Стеван Петровић
Датум именовања 740-08-01769/2014-22 од 12.11.2014. год.
Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
Контакт телефон: 023/515 852, 060/30-50-142
Електронска адреса: stevan.petrovi@gmail.com
 
Заменик: Драгана Цветановић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00055/2018-22 од 08.02.2019. год.
Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
Контакт телефон: 023/515 852, 060/30-50-142
Електронска адреса: stevan.petrovi@gmail.com
Извршитељ: Весна Крстојевић
Датум именовања 740-08-1800/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Свилајнац, Светог Саве 10
Контакт телефон: 035/323-430, 066/80-14-804

Електронска адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs

Извршитељ: Зоран Дукић

Датум именовања 740-08-00573/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Јагодина, Улица Душана Миљковића 6/3/15
Контакт телефон: 035/243344, 069/2343400

Електронска адреса: z.dukic@yahoo.com

Извршитељ: Иван Јездовић

Датум именовања 740-08-1711/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Параћин, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Контакт телефон: 035/81-55-055, 035/571 701, 060/0571-705

Електронска адреса: office@javni-izvrsitelj.rs

Извршитељ: Маја Дукић Матић

Датум именовања 740-08-00467/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Јагодина, Улица Душана Миљковића 6/3/16
Контакт телефон: 035/24-33-44, 065/23-193-23

Електронска адреса: maja.dukic035@gmail.com

Заменик: Јовица Алексић (заменик јавног извршитеља)

Датум именовања 740-08-00668/2019-22 од 01.10.2019. год
Седиште: Јагодина, Улица Душана Миљковића 6/3/16
Контакт телефон: 035/24-33-44, 065/23-193-23

Електронска адреса: maja.dukic035@gmail.com

Извршитељ: Петар Петровић

Датум именовања 740-08-00407/2013-22 од дана 29.12.2015. год
Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2. спрат, стан бр. 1
Контакт телефон: 064/2312320, 035/8200 320
Електронска адреса: petar5petrovic@yahoo.com

Извршитељ: Александар Тодоровић
Датум именовања 740-08-01754/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Крагујевац, Др Зорана Ђинђића бр.22/2
Контакт телефон: 034/209-242, 065/459-22-02
Електронска адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com

Извршитељ: Видоје Стојковић
Датум именовања 740-08-00579/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Aранђеловац, улица Књаза Милоша 86/29
Контакт телефон: 034/720-450
Електронска адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com

Извршитељ: Гордана Ђорђевић
Датум именовања 740-08-1806/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
Контакт телефон: 034/206-258
Електронска адреса: golegoxy@gmail.com

Извршитељ: Даница Чоловић
Датум именовања 740-08-00455/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
Контакт телефон: 034/322614, 064/6149082, 034/209635
Електронска адреса: office@kgizvrsitelj.rs

Заменик: Соња Ђуричић Станисављевић
Датум именовања: 740-08-01109/2022-22 од 03.10.2022. год.
Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
Контакт телефон: 034/322614, 064/6149082, 034/209635
Електронска адреса: office@kgizvrsitelj.rs

Извршитељ: Ђорђе Стојадиновић
Датум именовања 740-08-1767/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Крагујевац, Епископа Саве 12А
Контакт телефон: 060/6550199
Електронска адреса: djordjis@gmail.com

Извршитељ: Жарко Радовић
Датум именовања 740-08-01719/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 38Б
Контакт телефон: 034/356-198, 065/507-05-43
Електронска адреса: zarkoradovic82@gmail.com

Извршитељ: Ивана Жугић
Датум именовања 740-08-00487/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
Контакт телефон: 064/3820273, 034/361440
Електронска адреса: izvrsitelj.ivanazugic@gmail.com; ivanazugic75@gmail.com

Заменик: Здравка Шундек Поповић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања
Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
Контакт телефон: 064/3820273, 034/361440
Електронска адреса: izvrsitelj.ivanazugic@gmail.com; ivanazugic75@gmail.com

Извршитељ: Небојша Вујанац
Датум именовања 740-08-00268/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
Контакт телефон: 034/206-658, 066/855-98-61
Електронска адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Никола Жунић
Датум именовања 740-08-1718/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Крагујевац, Милована Гушића 93, спрат 1, стан 6
Контакт телефон: 065/203-48-09, 034/356-059
Електронска адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Смиљана Зубановић
Датум именовања 740-08-00478/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 2, спрат 2
Контакт телефон: 034/205-673, 065/914-10-36, 064/277-29-88
Електронска адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com

Заменик: Илијана Димитријевић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00144/2020-22 од 14.04.2020 год.
Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 2, спрат 2
Контакт телефон: 034/205-673, 065/914-10-36, 064/277-29-88
Електронска адреса:  smiljana.zubanovic@gmail.com

Извршитељ: Стана Жунић
Датум именовања 740-08-00270/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Крагујевац, Др Илије Колoвића 10, локал 3
Контакт телефон: 034-356-878; 034-203-640; 063-80-53-647
Електронска адреса: stanazunic@yahoo.com; stanazizvrsitelj@yahoo.com

Заменик: Неда Топлица
Датум именовања: 740-08-01165/2023-22 од 31.10.2023. год.
Седиште: Крагујевац, Др Илије Колoвића 10, локал 3
Контакт телефон: 034-356-878; 034-203-640; 063-80-53-647
Електронска адреса: stanazunic@yahoo.com; stanazizvrsitelj@yahoo.com

Извршитељ: Александар Павловић 
Датум именовања 740-08-00300/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Краљево, Цара Душана 49
Контакт телефон: 036/336-496, 060/5559682
Електронска адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com

Извршитељ: Зорица Селечанин
Датум именовања 740-08-00469/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
Контакт телефон: 036/336-640, 036/337-570, 064/16-13-390
Електронска адреса: zselecanin@gmail.com

Извршитељ: Иван Миловановић
Датум именовања 740-08-00898/2105-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3А
Контакт телефон: 036/312-515, 063/633-428
Електронска адреса: milovanovicmivan@gmail.com

Извршитељ: Марија Лазовић (преузималац послова Саше Михајловића) 
Датум именовања 740-08-00275/2019-22 од 15.09.2019 год.
Седиште: Краљево, Милоша Великог 14K
Контакт телефон: 036/339700, 066/339700
Електронска адреса: izvrsitelj.mlazovic@gmail.com;

Извршитељ: Раденко Ракоњац – престанак делатности (преузео СТЕВАН ЦВЕТКОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Стеван Цветковић
Датум именовања 740-08-01051/2021-22 од 10.03.2022. год.
Седиште: Краљево, Цара Лазара 61, локал бр. 3
Контакт телефон: 036/510-3166, 069/10-36-000
Електронска адреса: stevancvetkovicizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Анђелија Летић – престанак делатности (преузела ДАНИЈЕЛА ПАВЛИЧЕВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Данијела Павличевић (претходно Лукић)
Датум именовања 740-08-00991/2020-22 од 25.05.2021 год.
Седиште: Крушевац, Мајке Југовића 34/1
Контакт телефон: 037 201810
Електронска адреса: office@jidl.rs

Извршитељ: Ирена Живковић
Датум именовања 740-08-1766/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
Контакт телефон: 037/424-521, 065/2424521
Електронска адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com

Извршитељ: Милица Ристић Бачкуља
Датум именовања 740-08-00871/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Крушевац, Стевана Синђелића 9/2
Контакт телефон: 037/435-898
Електронска адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Милован Ђиновић
Датум именовања 740-08-00450/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Крушевац, Газиместанска 4, спрат 1, стан 3
Контакт телефон: 037/310-22-81
Електронска адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com

Заменик: Бранкица Ракоњац (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-001230/2021-22 од 14.01.2022. год.
Седиште: Крушевац, Газиместанска 4, спрат 1, стан 3
Контакт телефон: 037/310-22-81
Електронска адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Омер Екић
Датум именовања 740-08-1703/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
Контакт телефон: 065/345-84-76, 037/3502-118
Електронска адреса: omerekic@gmail.com

Извршитељ: Петар Мустур (преузималац послова Младена Пецеља)
Датум именовања 740-08-00312/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Крушевац, Хајдук Вељкова 2
Контакт телефон: 037/201140
Електронска адреса: petarmustur.izvrsitelj@gmail.com;

Извршитељ: Александра Антић
Датум именовања 740-08-1808/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
Контакт телефон: 065/2120233, 016/212023
Електронска адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Далибор Станојковић
Датум именовања 740-08-00273/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Лесковац, Млинска 19
Контакт телефон: 016/212-900, 065/915-09-61
Електронска адреса: daliborstanojkovic.izvrsitelj@gmail.com;

Извршитељ: Марија Јовић
Датум именовања 740-08-00625/2020-22 од 15.10.2020. год.
Седиште: Лесковац, Стојана Љубића бр.12
Контакт телефон: 016/603230, 016/603231
Електронска адреса: izvrsitelj.marijajovic@gmail.com

Извршитељ: Ненад Гвозденовић
Датум именовања 740-08-00904/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Лесковац, Моше Пијаде 8/3
Контакт телефон: 016/254-618
Електронска адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com

Извршитељ: Предраг Костић – престанак делатности (преузела МАРИЈА ЈОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Предраг Коцић – престанак делатности (преузео ДАЛИБОР СТАНОЈКОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Сандра Трајковић
Датум именовања 740-08-00328/2019-22 од 15.09.2019 год.
Седиште: Лесковац, Булевар Ослобођења 18, 2. спрат, стан бр. 6
Контакт телефон: 016/631-806, 061/6335252
Електронска адреса: izvrsiteljtrajkovic.leskovac@gmail.com;

Извршитељ: Андријана Додић Коцић – престанак делатности (преузео НЕНАД МИЛИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Ненад Милић
Датум именовања 740-08-01117/2019-22 од 20.01.2020. год
Седиште: Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
Контакт телефон: 019/542-180, 060/099-58-30
Електронска адреса: izvrsitelj.milicn@gmail.com

Извршитељ: Радомир Милојевић – престанак делатности (преузео НЕНАД МИЛИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Александар Такић
Датум именовања 740-08-00860/215-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Ниш, Ћирила и Методија бр.17
Контакт телефон: 018/520-350

Електронска адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com

Заменик јавног извршитеља: Марина Пецић
Датум именовања: 740-08-001214/2021-22 од 14.01.2022. год.
Седиште: Ниш, Ћирила и Методија бр.17
Контакт телефон: 018/520-350

Електронска адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com

Извршитељ: Андрија Анђелковић

Датум именовања 740-08-1693/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
Контакт телефон: 018/243-634, 064/2659232

Електронска адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com

Извршитељ: Бисерка Тошовић

Датум именовања 740-08-1736/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ниш, Трг Павла Стојковића бр. 1/3
Контакт телефон: 018/251549, 065/9001311

Електронска адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com

Извршитељ: Жарко Димитријевић

Датум именовања 740-08-00412/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
Контакт телефон: 018/244636, 064/2102916

Електронска адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com

Извршитељ: Зоран Богдановић

Датум именовања 740-08-00399/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Ниш, Обреновићева бб, ТЦ “Калча”, спрат II, улаз А2 локал 17
Контакт телефон: 069/4407984, 018/309 251, 018/309-248

Електронска адреса: izvrsiteljbogdanoviczoran@gmail.com

Извршитељ: Јасмина Митић – престанак делатности (преузела МАРИЈА РАДОВИЋ)

Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:

Електронска адреса:

Извршитељ: Марија Радовић

Датум именовања 740-08-00253/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Ниш, Мије Петровића 4/1, стамбени део ламеле “Кула”, ТЦ Душанов базар
Контакт телефон: 018/521-241

Електронска адреса: info@jimr.rs

Извршитељ: Милена Марковић (претходно Јовановић)
Датум именовања: 740-08-00856/2023-22 од 07.08.2023. год.
Седиште: Ниш, Синђелићев трг 1/3, сутерен, стан бр. 1
Контакт телефон: 060/434-30-57, 018/510-077

Електронска адреса: office@ji.co.rs

Извршитељ: Миљан Трајковић

Датум именовања 740-08-1792/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
Контакт телефон: 063/434-995, 018/520-377, 018/278-230

Електронска адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com

Заменик: Славица Фолић (заменик јавног извршитеља)

Датум именовања 740-08-00032/2018-22 од 08.02.2019. год.
Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
Контакт телефон: 063/434-995, 018/520-377, 018/278-230

Електронска адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com

Заменик: Иван Мирић (заменик јавног извршитеља)

Датум именовања: 740-08-0024/2022-22 од 03.03.2022. год.
Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
Контакт телефон: 063/434-995, 018/520-377, 018/278-230

Електронска адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com

Извршитељ: Милан Николић

Датум именовања 740-08-00305/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Ниш-Медијана, 7. јули 13/1
Контакт телефон: 018/4101827

Електронска адреса: milannikolic.izvrsiteljnis@gmail.com;

Извршитељ: Миодраг Грујовић – престанак делатности (преузео УРОШ БОРИЧИЋ)

Извршитељ: Небојша Спасојевић – престанак делатности (преузела МИЛЕНА МАРКОВИЋ)

Извршитељ: Невена Спасић Ристић

Датум именовања 740-08-00890/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Ниш, Обреновићева 23/3
Контакт телефон: 065/51-88-585, 018/226-790

Електронска адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Страхиња Милиновић

Датум именовања 740-08-1734/14-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ниш, Вожда Карађорђа бр.19/2/11
Контакт телефон: 018/253-214, 062/108-98-29

Електронска адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com

Извршитељ: Урош Боричић
Датум именовања: 740-08-00836/2023-22 од 07.08.2023. год.
Седиште: Ниш, Николе Пашића 22/2
Контакт телефон: 060/376-66-91, 018/227-227

Електронска адреса: izvrsitelj.boricic@gmail.com

Извршитељ: Данка Ристановић
Датум именовања 740-08-00877/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат, стан Ц
Контакт телефон: 020/316-501, 064/33-24-844
Електронска адреса: dankadristanovic@gmail.com

Извршитељ: Мило Дурутовић
Датум именовања 740-08-00867/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
Контакт телефон: 020/319911, 062/666-621
Електронска адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com

Извршитељ: Александар Драгић
Датум именовања: 740-08-00615/2023-22 од 07.08.2023. год.
Седиште: Нови Сад, Фрушкогорска 35/75
Контакт телефон: 066 234 212, 021 27 07 414
Електронска адреса: izvrsiteljdragic@gmail.com

Извршитељ: Александар Дуркулић – престанак делатности (преузела Војислава Тубић Драговић)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Биљана Пешевска
Датум именовања 740-08-00316/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
Контакт телефон: 021/6624032, 065/567-05-44
Електронска адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com

Заменик: Јелена Балог
Датум именовања: 740-08-0796/2020-22 од 25.01.2023. год.
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
Контакт телефон: 021/6624032, 065/567-05-44
Електронска адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com

Извршитељ: Бранислав Аћимов – престанак делатности (преузео Ђорђе Ђурић)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:ж

Извршитељ: Весна Буха 
Датум именовања: 740-08-00614/2023-22 од 07.08.2023. год.
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
Контакт телефон: 021/632-06-46, 064/413-26-10
Електронска адреса: vesnabuha86@gmail.com

Извршитељ: Војислава Драговић Тубић
Датум именовања 740-08-01142/2019-22 од 20.01.2020. год
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 33, стан 10
Контакт телефон: 021/525-007
Електронска адреса: izvrsitelj.tubic@gmail.com

Извршитељ: Горан Арсеновић
Датум именовања 740-08-01773/2014-22 од 12.11.2014. год.
Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 8, 1.спрат, стан бр. 6
Контакт телефон: 021/3010-527
Електронска адреса: izvrsitelj.arsenovic@gmail.com

Извршитељ: Данијел Томашевић
Датум именовања 740-08-00249/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Нови Сад, Радничка 43, спрат 4, стан 17
Контакт телефон: 062-202-492, 021-63-11-277
Електронска адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com; izvrsiteljtomasevic@gmail.com

Извршитељ: Драган Драговић
Датум именовања 740-08-00345/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 29
Контакт телефон: 021/6315-199, 064/468-2974
Електронска адреса: izvrsiteljns@mts.rs

Извршитељ: Ђорђе Ђурић
Датум именовања 740-08-01134/2019-22 од 20.01.2020. год
Седиште: Нови Сад, ул. Лазе Костића 10
Контакт телефон: 021/2705811; 060/5646392
Електронска адреса: izvrsiteljdjordjedjuric@gmail.com

Извршитељ: Живан Милинов
Датум именовања 740-08-00411/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Нови Сад, Радничка 7
Контакт телефон: 021/530-481, 021/540-660
Електронска адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com

Заменик: Зоран Живковић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00071/2018-22 од 08.02.2019. год.
Седиште: Нови Сад, Радничка 7
Контакт телефон: 021/530-481, 021/540-660
Електронска адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com

Извршитељ: Јасна Џудовић (претходно Анђелић)
Датум именовања 740-08-002581/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
Контакт телефон: 021/66-14-638
Електронска адреса: andjelicjasna@gmail.com

Заменик: Мина Анђелић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-01134/2015-22 од 31.03.2016. год.
Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 42, спрат бр. 1
Контакт телефон: 021/66-14-638
Електронска адреса: andjelicjasna@gmail.com

Извршитељ: Јасна Брчкаловић
Датум именовања 740-08-00247/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Нови Сад, Ласла Гала 3, 5. спрат, стан бр. 29
Контакт телефон: 021/66-24-888
Електронска адреса: jasna.brckalovic@gmail.com

Извршитељ: Коста Алексић – престанак делатности (преузео АЛЕКСАНДАР ДРАГИЋ)
Датум именовања:
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Милан Узелац
Датум именовања 740-08-00575/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Нови Сад, Бановић Страхиње 20, спрат 7, стан 171
Контакт телефон: 021/557-450, 021/557-240
Електронска адреса: kancelarija.uzelac@gmail.com

Извршитељ: Мирјана Банић
Датум именовања 740-08-00410/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 2А, стан 5
Контакт телефон: 021/6321450, 060/644-0220
Електронска адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com

Заменик: Дејан Карапанџић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-2611/2014-22 од 26.05.2015. год.
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 2А, стан 5
Контакт телефон: 021/6321450, 060/644-0220
Електронска адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com

Извршитељ: Мирела Смиљанић Личина
Датум именовања 740-08-00451/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
Контакт телефон: 021/300-41-77, 065/88-89-718
Електронска адреса: office@javnizvrsitelj.rs, mirelasmiljanic.izvrsitelj@gmail.com

Заменик: Љиљана Јанковић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00065/2019-22 од 08.03.2019. год.
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
Контакт телефон: 021/300-41-77, 065/88-89-718
Електронска адреса: office@javnizvrsitelj.rs

Извршитељ: мр Вујадин Масникоса
Датум именовања 740-08-00459/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Нови Сад, Радничка 13
Контакт телефон: 021/521-340, 021/526-371
Електронска адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com

Извршитељ: Ненад Лукић
Датум именовања 740-08-00264/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства бр. 30-32, спрат 1, локал 106
Контакт телефон: 021/604-59-18
Електронска адреса: lukicne@gmail.com

Извршитељ: Никола Новаковић
Датум именовања: 740-08-00466/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Нови Сад, Железничка 15/1, стан 9
Контакт телефон: 065/995-43-99, 021/3003545
Електронска адреса: izvrsitelj.novakovic@gmail.com

Извршитељ: Слободан Живанов
Датум именовања 740-08-00461/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Нови Сад, Футошка 20, стан 26
Контакт телефон: 061/7500070, 060/5800084
Електронска адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com

Заменик: Јована Стојановић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00023/2018-22 од 08.02.2019. год.
Седиште: Нови Сад, Футошка 20, стан 26
Контакт телефон: 061/7500070, 060/5800084
Електронска адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com

Заменик: Кристина Живанов (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00028/2021-22 од 01.03.2021. год.
Седиште: Нови Сад, Футошка 20, стан 26
Контакт телефон: 061/7500070, 060/5800084
Електронска адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com

Извршитељ: Срђан Радивојевић – престанак делатности (преузела ВЕСНА БУХА)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Тамара Гуцуња
Датум именовања 740-08-00248/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
Контакт телефон: 021/3000-790, 021/3000-791, 021/3000-792
Електронска адреса: tamaragucunja@gmail.com;izvrsitelj.gucunja@gmail.com;

Заменик: Ивана Видрић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00734/2019-22 од 01.10.2019 год.
Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
Контакт телефон: 021/3000-790, 021/3000-791, 021/3000-792
Електронска адреса: tamaragucunja@gmail.com;izvrsitelj.gucunja@gmail.com;

Извршитељ: Тања Ђерић (претходно Ијачић)
Датум именовања 740-08-1807/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Нови Сад, Максима Горког 8, спрат 2, стан 8
Контакт телефон: 021/644-2017
Електронска адреса: tanja.ijacic@gmail.com

Извршитељ: Аница Марковић – престанак делатности (преузео ГОРАН ШКЕРО)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Биљана Ђерић
Датум именовања 740-08-1783/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Панчево, Трг мученика 2/2
Контакт телефон: 066/342-142, 013/320-220
Електронска адреса: izvrsitelj.biljanadjeric@gmail.com

Извршитељ: Валентина Секулић
Датум именовања 740-08-1746/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 15
Контакт телефон: 013/300-888, 064/253-63-77
Електронска адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com

Извршитељ: Владимир Трифуновић
Датум именовања 740-08-1705/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника 1/1, локал 14
Контакт телефон: 013/335-562, 066/062-633
Електронска адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com

Извршитељ: Горан Шкеро
Датум именовања 740-08-00338/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Панчево, Николе Тесле 15, локал 3
Контакт телефон: 013/351-383
Електронска адреса: izvrsitelj.skero@gmail.com

Извршитељ: Далибор Лазић
Датум именовања 740-08-01686/2014-22 од 24.10.2014. год.
Седиште: Панчево, Стевице Јовановића 5А
Контакт телефон: 013/21-11-717, 066/04-66-17
Електронска адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com

Извршитељ: Жељко Ракић
Датум именовања 740-08-01055/2020-22 од 25.05.2021 год.
Седиште: Панчево, Ослобођења 4Г/2
Контакт телефон: 013/402-728
Електронска адреса: izvrsitelj.rakic@gmail.com

Извршитељ: Милица Ђуровић (претходно Џаковић Бојић) – привремени заменик Биљана Ђерић, за време породиљског одсуства
Датум именовања 740-08-1786/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Панчево, Карађорђева 10, 1. спрат, стан бр. 4
Контакт телефон: 013/354-146, 013/346-649
Електронска адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com

Извршитељ: Милица Вујичић
Датум именовања 740-08-00217/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Панчево, Улица Светог Саве бр.26/1
Контакт телефон: 013/332-432, 065/214-28-42
Електронска адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com

Извршитељ: Радован Тошић – престанак делатности (преузео ЖЕЉКО РАКИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Сандра Кутлача
Датум именовања 740-08-1732/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Панчево, ул. Моше Пијаде 1Б, 2. спрат, стан бр. 12
Контакт телефон: 069/2311073
Електронска адреса: sandrakutlaca@yahoo.com

Извршитељ: Филип Станковић
Датум именовања 740-08-0157/2014-22 од 24.10.2014. год.
Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 175/2
Контакт телефон: 013/332 -077, 062/1126319
Електронска адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs

Извршитељ: Ана Костић
Датум именовања: 740-08-00862/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Пирот, Драгољуба Миленковића 26/9
Контакт телефон: 066/343279, 010/311645
Електронска адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com

Заменик: Љубица Ранчић
Датум именовања: 740-08-01182/2023-22 од 30.10.2023. год.
Седиште: Пирот, Драгољуба Миленковића 26/9
Контакт телефон: 066/343279, 010/311645
Електронска адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com

Извршитељ: Саша Станковић
Датум именовања: 740-08-1697/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
Контакт телефон: 066/517-52-11, 010/310-015
Електронска адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com

Извршитељ: Владан Милосављевић – престанак делатности (преузео МАРКО НИКОЛИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Гордана Дамјановић
Датум именовања 740-08-1770/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
Контакт телефон: 061/19-111-59
Електронска адреса: damjanovicgordana@yahoo.com

Извршитељ: Зорица Милошевић
Датум именовања 740-08-1726/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Пожаревац, Чеде Васовића 10
Контакт телефон: 012/530-645
Електронска адреса: office@izvrsitelj-milosevic.rs, zorica@izvrsitelj-milosevic.rs, edostava@izvrsitelj-milosevic.rs

Извршитељ: Јасмина Крстић
Датум именовања 740-08-00463/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Пожаревац, Косанчићева 3, спрат 1, локал 5
Контакт телефон: 064/56-79-209, 012/512-265, 065/25-12-265
Електронска адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com

Извршитељ: Марко Николић
Датум именовања 740-08-01730/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Пожаревац, Др Воје Дулића бр. 4
Контакт телефон: 012/512557, 066/6512558
Електронска адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com

Извршитељ: Павле Милајић
Датум именовања 740-08-01704/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Пожаревац, Косовска 97
Контакт телефон: 065/4496-406, 012/543-670
Електронска адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Иван Ракочевић
Датум именовања 740-08-1777/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Прокупље, Таткова 12
Контакт телефон: 064/816-98-25, 027-328-245
Електронска адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com;

Извршитељ: Милош Перић
Датум именовања 740-08-00910/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 31/2
Контакт телефон: 027/321-031
Електронска адреса: izvrsiteljperic@gmail.com

Извршитељ: Александар Требовац
Датум именовања 740-08-1713/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Смедерево, Карађорђева 30
Контакт телефон: 065/6006985, 026 242 114
Електронска адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Иван Петровић 
Датум именовања 740-08-00459/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Смедеревска Паланка, Првог Српског Устанка 3/1, стан бр. 8
Контакт телефон: 060/768-34-23, 026/311-418
Електронска адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com

Извршитељ: Јелена Гороња – престанак делатности (преузела СНЕЖАНА БРАНКОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Јелена Рајковић
Датум именовања 740-08-01168/2015-22 od 29.12.2015. год.
Седиште: Смедерево, Краља Петра Првог 2, 1. спрат, стан бр. 5
Контакт телефон: 026/463-2221, 060/45-333-77
Електронска адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com

Извршитељ: Малиша Младеновић – престанак делатности (преузео ФИЛИП ЉУЈИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Ненад Младеновић – престанак делатности (преузео ФИЛИП ЉУЈИЋ)
Датум именовања 740-08-01114/2015-22 од 30.06.2016. год.
Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 3, стан 12
Контакт телефон: 065/408-16-87
Електронска адреса: nenadmladenovicizv@gmail.com

Извршитељ: Предраг Врачарић 
Датум именовања 740-08-00850/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Смедеревска Паланка, Светог Саве 33
Контакт телефон: 026/319761, 064/164-98-49
Електронска адреса: izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com

Извршитељ: Снежана Бранковић
Датум именовања 740-08-00293/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Смедерево, Трг 5. Јуна 10, стан 2
Контакт телефон: 026/4103653
Електронска адреса: izvrsenjesmederevo@gmail.com;

Извршитељ: Филип Љујић
Датум именовања 740-08-00251/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Смедерево, Карађорђева 32/2
Контакт телефон: 026/410-3800; 065/810-3800
Електронска адреса: izvrsitelj.filip@gmail.com;

Извршитељ: Бранислав Дардић
Датум именовања 740-08-1752/2014-22 од 30.06.2014. год.
Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 3
Контакт телефон: 021/301-8038, 064/905-4261
Електронска адреса: soizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Вељко Губеринић
Датум именовања 740-08-1742/2014-22 од 30.06.2014. год.
Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
Контакт телефон: 025/442-000, 064/424-1500
Електронска адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com

Извршитељ: Горан Милосавић
Датум именовања 740-08-00921/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Србобран, Цара Лазара 9
Контакт телефон: 064/4378-971
Електронска адреса: gomizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Даринка Гелић
Датум именовања 740-08-1772/2014-22 од 30.06.2014. год.
Седиште: Врбас, Сарајевска 34, 1. спрат, стан бр. 5
Контакт телефон: 021/700-978
Електронска адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com

Извршитељ: Добрила Павлица
Датум именовања 740-08-1802/2014-22 од 30.06.2014. год.
Седиште: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
Контакт телефон: 062/188-35-38
Електронска адреса: dobrilapavlica@gmail.com

Извршитељ: Ранка Tривић
Датум именовања 740-08-01774/2014-22 од 30.06.2014. год.
Седиште: Сомбор, Венац војводе Радомира Путника 34/5
Контакт телефон: 066/8380000
Електронска адреса: izvrsitelj.rankatrivic@gmail.com

Извршитељ: Славица Периз
Датум именовања 740-08-1776/2014-22 од 30.06.2014. год.
Седиште: Врбас, Маршала Тита 100, 1. спрат, стан бр. 2 
Контакт телефон: 021/700-978, 065/2700-978
Електронска адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com

Извршитељ: Братислав Филиповић
Датум именовања 740-08-1755/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Стара Пазова, Светосавска 29
Контакт телефон: 022/314-599, 064/44-55-078
Електронска адреса: office@javniizvrsitelj.rs

Извршитељ: Горан Брстина
Датум именовања 740-08-00457/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 30/3
Контакт телефон: 064/022-5544, 022/21-01-075
Електронска адреса: spizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Драган Маричић
Датум именовања 740-08-01775/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, 1. спрат, стан 1-2
Контакт телефон: 022/56-56-34, 063/848-0-825
Електронска адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com

Извршитељ: Јелена Јевтић
Датум именовања 740-08-00305/2012-22 од 20.03.2013. год.
Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
Контакт телефон: 064/104-62-66, 022/625-080
Електронска адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com

Извршитељ: Јелена Станковић Миковић
Датум именовања 740-08-00306/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
Контакт телефон: 022/210-0200, 063-405-271
Електронска адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com

Извршитељ: Милан Жугић
Датум именовања 740-08-00899/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
Контакт телефон: 022/615480, 0652777155
Електронска адреса: izv.milanzugic@gmail.com

Заменик: Перица Остојић
Датум именовања: 740-08-01064/2022-22 oд 5.10.2022. год.
Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
Контакт телефон: 022/615480, 0652777155
Електронска адреса: izv.milanzugic@gmail.com

Извршитељ: Саша Шекуљица
Датум именовања 740-08-1701/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Стара Пазова, Ћирила и Методија 44-46, 3. спрат, стан бр. 1
Контакт телефон: 063/750-95-96, 022/860-436, 064/055-12-71
Електронска адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com

Извршитељ: Светлана Деврња
Датум именовања 740-08-00215/2013-22 од 01.07.2013. год.
Седиште: Рума, 3.Војвођанске бригаде 22, стан 15
Контакт телефон: 022/479-605, 060/385-46-03
Електронска адреса: svetlanadevrnja@gmail.com

Извршитељ: Срђан Јовановић
Датум именовања 740-08-00920/2015-22 od 29.12.2015. год.
Седиште: Инђија, Новосадска 21, локал 3
Контакт телефон: 064/3358676
Електронска адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com

Извршитељ: Уна Сучевић
Датум именовања 740-08-1702/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
Контакт телефон: 022/461-878
Електронска адреса: unasucevic@yahoo.com

Извршитељ: Александар Вучковић
Датум именовања 740-08-00885/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
Контакт телефон: 061/187-3781, 024/553-090
Електронска адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
 
Извршитељ: Бојан Товаришић
Датум именовања 740-08-1778/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Суботица, Максима Горког 5А, стан бр.9
Контакт телефон: 024/551-489, 069/5516 031
Електронска адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
 
Извршитељ: Бојана Милановић Недељковић
Датум именовања 740-08-1696/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
Контакт телефон: 024/524433
Електронска адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
 
Извршитељ: Борислав Петров
Датум именовања 740-08-00246/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Суботица, Корзо 10Б, 1. спрат, стан бр. 13
Контакт телефон: 024/524-820
Електронска адреса: izvrsitelj.petrov@gmail.com;
 
Извршитељ: Дамир Шите
Датум именовања 740-08-00374/2012-22 од 09.05.2012. год.
Седиште: Суботица, Улица Корзо број 7А/први спрат
Контакт телефон: 024/554-266, 069/554-2660
Електронска адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
 
Извршитељ: Зоран Јовић
Датум именовања 740-08-1797/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
Контакт телефон: 024/552-636
Електронска адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
 
Извршитељ: Срђан Миладинов
Датум именовања 740-08-00829/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
Контакт телефон: 065/22-99-129, 024/55-32-30
Електронска адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com

Извршитељ: Ана Перендић
Датум именовања 740-08-1690/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
Контакт телефон: 031/525228, 065/2525228
Електронска адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com; perendic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Дамир Шаботић
Датум именовања 740-08-1698/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ужице, Краља Петра I бр.34
Контакт телефон: 031/523-156, 060-3461089
Електронска адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Ђорђе Доганџић
Датум именовања 740-05-01735/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
Контакт телефон: 031/512544, 065-9144979
Електронска адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Звездана Рајовић
Датум именовања 740-08-00906/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Ужице, Краља Петра Првог 4, спрат I, стан 2
Контакт телефон: 031/521-935, 065-8255325, 063-487528
Електронска адреса: rajoviczvezdana@gmail.com

Извршитељ: Марина Пековић (претходно Јеремић)
Датум именовања 740-08-00845/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Ужице, Љубе Стојановића 5
Контакт телефон: 060/0-523-652, 031/523-652
Електронска адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Милан Лојаничић
Датум именовања 740-05-01785/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Ужице, Петра Ћеловића БР. 20, спрат 2, стан 6
Контакт телефон: 031/52-57-51, 063/223-653
Електронска адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com

Извршитељ: Мирослав Селаковић
Датум именовања 740-08-00317/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Ужице, Трг Партизана 20, 1. спрат, стан бр. 1
Контакт телефон: 063/365700, 031/604252
Електронска адреса: izvrsiteljselakovic@gmail.com;

Извршитељ: Радиша Петрић – престанак делатности (преузела АНА ПЕРЕНДИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Александар Крџић
Датум именовања 740-08-1740/2014-22 од 27.06.2014. год
Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
Контакт телефон: 032/371-422, 032/371-490
Електронска адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com

Заменик: Марија Пејовић
Датум именовања: 740-08-01545/2023-22 од 24.02.2023. год
Седиште: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86
Контакт телефон: 032/371-422, 032/371-490
Електронска адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com

Извршитељ: Весна Лазовић (претходно Ђурчић)
Датум именовања 740-08-01104/2019-22 од 20.01.2020. год
Седиште: Чачак, Железничка број 28, спрат 3, ТЦ ВАВИЛОН
Контакт телефон: 061/64 36 124 , 032/341 807
Електронска адреса:  izvrsiteljv.lazovic@gmail.com, izvrsiteljv.lazovic1@gmail.com

Извршитељ: Вук Терзић
Датум именовања 740-08-1760/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Чачак, Светозара Марковића 16/1
Контакт телефон: 032/402-405
Електронска адреса: terzic@izvrsenje.com

Извршитељ: Гордан Лозанић – престанак делатности (преузела ВЕСНА ЛАЗОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Драгана Церовић (претходно Чвркић) 
Датум именовања 740-08-01780/2014-22 од 12.11.2014. год.
Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
Контакт телефон: 064/572-1845, 032/333-899
Електронска адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com

Извршитељ: Марина Галовић (претходно Стеванчевић) 
Датум именовања 740-08-1741/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Чачак, Цара Душана 11
Контакт телефон: 063/562105
Електронска адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com

Извршитељ: Миланка Савић
Датум именовања 740-08-1791/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Чачак, Бате Јанковића 56, стан бр. 3
Контакт телефон: 032/335-305
Електронска адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com

Извршитељ: Мирослав Ињац
Датум именовања 740-08-01796/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр.20, улаз 2, стан бр. 2
Контакт телефон: 032/348-275
Електронска адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com

Извршитељ: Бранкица Степић
Датум именовања 740-08-00309/2019-22 од 15.09.2019. год.
Седиште: Шабац, Краља Милана 45, 3. спрат, стан бр. 13
Контакт телефон: 015/680449, 060/680 44 90
Електронска адреса: brankica@izvrsiteljstepic.rs;

Извршитељ: Горан Савић – престанак делатности (преузео МИРКО РАТКОВИЋ)
Датум именовања
Седиште:
Контакт телефон:
Електронска адреса:

Извршитељ: Драган Петровић – престанак делатности (привремено преузела МИЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ)
Датум именовања 
Седиште: Љубовија, Војводе Мишића 41
Контакт телефон: 062/887-20-96
Електронска адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com

Извршитељ: Зоран Ђукић – престанак делатности (преузео МАРКО СУДАРЕВИЋ)
Датум именовања:
Седиште: 
Контакт телефон: 
Електронска адреса: 

Извршитељ: Јелена Марић
Датум именовања 740-08-00908/2015-22 од 23.10.2015. год.
Седиште: Шабац, Стојана Новаковића 77, 3. спрат, стан бр. 27
Контакт телефон: 015/602-734, 015/602-735, 066/53-53-626
Електронска адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com

Извршитељ: Марија Гачић
Датум именовања 740-08-1799/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
Контакт телефон: 065/2032041
Електронска адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com

Извршитељ: Маријана Дишић Гвозденовић
Датум именовања 740-08-00854/2015-22 od 29.12.2015.
Седиште: Лозница, Мине Караџић бр. 3, стан број 10
Контакт телефон: 015/877-383, 064/32-14-625
Електронска адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com

Заменик: Драгана Јаковљевић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања 740-08-00260/2015-22 од 1.06.2016. год.
Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
Контакт телефон: 015/877-383, 064/32-14-625
Електронска адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com

Извршитељ: Марко Сударевић
Датум именовања: 740-08-01036/2023-22 од 06.11.2023 год.
Седиште: Шабац, Занатлијска 1, 2. спрат, стан бр. 7
Контакт телефон: 015/631248, 065/9491324
Електронска адреса: izvrsiteljsudarevic@gmail.com

Извршитељ: Мила Милосављевић
Датум именовања 740-08-1810/2014-22 од 27.06.2014. год.
Седиште: Шабац, Масарикова 2
Контакт телефон: 015/342-307
Електронска адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com

Извршитељ: Милан Јовичић – престанак делатности (преузела Ивана Чугуровић)
Датум именовања 
Седиште: 
Контакт телефон: 
Електронска адреса: 

Заменик: Ивана Чугуровић (заменик јавног извршитеља)
Датум именовања
Седиште: Шабац, Кнеза Милоша 2, спрат 3
Контакт телефон: 015/376-408
Електронска адреса: izvrsiteljsabac.ivana@gmail.com

Извршитељ: Мирко Ратковић
Датум именовања 740-08-00452/2013-22 од 05.11.2013. год.
Седиште: Шабац, Владе Јовановића 49/1
Контакт телефон: 066/90-11-000, 015/349-968
Електронска адреса: ratkovic@izvrsenje.com