ЕДУКАЦИЈА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА У САРАДЊИ СА АДВОКАТСКОМ КОМОРОМ ВОЈВОДИНЕ

Комора јавних извршитеља је у сарадњи са Адвокатском комором Војводине организовала стручну обуку на тему «Етичка одговорност и стандарди професионалног понашања јавних извршитеља и адвоката», која је одржана 20. априла 2022. године у Новом Саду.

О теми су говорили предавачи: доц. др Драгана Ћорић, покрајинска заштитница грађана – омбудсманка, Милан Караћ, адвокат из Новог Сада, секретар Управног одбора АКВ и др Вујадин Масникоса, заменик председника Коморе јавних извршитеља.

Сви говорници су констатовали постојање високог степена подударности одредаба етичких кодекса јавноизвршитељске и адвокатске професије, као и судијског кодекса, које обавезују на примену. Указано је на значај  поштовања етичких норми и професионалних стандарда у циљу остваривања зајамчених уставних права грађана и заштите странака у поступцима који се воде пред Заштитником грађана и јавним извршитељима, а у којима адвокати пружају правну помоћ.

Едукацији је осим јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља, присуствовао и већи број адвоката.