ОДРЖАНА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

У складу са закљученим Протоколом о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Новом Саду и Коморе јавних извршитеља, одржна су 2 циклуса практичне наставе за студенте завршне године Правног факултета Универзитета у Новом Саду.

Стручна пракса је организована у преко 20 канцеларија јавних извршитеља са подручја Организационе јединице Коморе са седиштем у Новом Саду, где је студентима омогућено да примене стечена теоретска знања у практичном раду. Интересовање студената за реализовањем праксе у канцеларијама јавних извршитеља је била изразито велика.У оквиру реализованих циклуса практичне наставе, одржана су и 2 предавања на којима су студенти упознати са организациојом и радом Коморе јавних извршитеља од стране ментора, др Вујадина Масникосе, заменика председника Коморе.

Одигране су и симулације поступка у односу на дате случаје, на којима су студенти показали завидан степен знања из области извршног поступка, а практична настава показала се као јако битна за упознавање студената са начином рада јавних извршитеља и схватања значаја рада јавних извршитеља за целокупно функционисање правног система