РГЗ И КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА – ПАРТНЕРСТВО ЗА ЕФИКАСНИЈИ И СИГУРНИЈИ РАД

Републички геодетски завод (РГЗ) и Комора јавних извршитеља су 22. септембра 2023. године озваничили своју досадашњу одличну сарадњу потписивањем споразума о пословно–техничкој сарадњи. Споразум је потписан од стране директора РГЗ-а мр Борка Драшковића и председника Коморе јавних извршитеља Бојана Костића.

Ова сарадња омогућава бржу размену релевантних информација, смањујући време потребно за припрему и спровођење извршних поступака. РГЗ и Комора истовремено посвећују велику пажњу сигурносним процедурама, чиме се обезбеђује потпуна заштита података и интегритет информација. Грађани Србије могу бити сигурни у сигурност својих информација током свих процеса ових органа.

Размена информација између РГЗ-а и Коморе, укључујући податке о непокретностима, власницима, хипотекама и другим битним информацијама, омогућиће извршитељима бржи приступ тачним и ажурираним подацима, олакшавајући им ефикасно обављање послова и задовољавање потреба грађана.

Сарадња ова два органа доноси низ предности за грађане Србије, укључујући убрзање поступака, већу сигурност података и приступ тачним информацијама. РГЗ и Комора су заједно посвећени заштити интереса и права грађана, јачању владавине права и унапређењу правне сигурности у Републици Србији.