САСТАНАК ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА ПОРТУГАЛА И СРБИЈЕ

Делегација Коморе јавних извршитеља, коју су чинили председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић, заменик председника др Вујадин Масникоса и председник Надзорног одбора Миљан Трајковић, састала се у Лисабону са председником Коморе извршитеља Португала Дуартеом Пинтом Паулом и другим представницима овог националног удружења. На састанку, одржаном 30. августа 2023. године, размењена су искуства из извршних поступака две земље.

Колеге из Португала су изнели позитивне примере из свог законодавства, који у пракси дају добре резултате, а односе се на могућност грађана да се дирекно обрате јавном извршитељу у случају да закупац стана или пословног простора неће да се исели, у ком случају јавни извршитељ позива закупца да стан ослободи од лица и ствари у наредних 30 дана, а ако то не учини следи принудно исељење. Такво правно решење значајно доприноси остварењу права на заштиту имовине грађана који издају своје некретнине у закуп, а са друге стране судови се ослобађају поступака у којима не остварују ажурност, што све утиче на задовољство грађана. Закључено је да би ово и слична упоредноправна решења требало имплементирати у правни систем Републике Србије, у прилог чему говоре бројни случајеви у којима су власници станова осујећени у коришћењу својих права, што нажалост некада доведе и до трагичних последица.

Јавни извршитељи у Португалу спроводе и поступак “констатације факата”, који је у надлежности јавних извршитеља у већем броју европских правних система  (Француска, Холандија, Белгија итд.). У овом поступку јавни извршитељи сачињавају записнике на лицу места о затеченом фактичком стању, што доприноси убрзању парничних поступака и растерећује суд. Грађани на тај начин не морају мукотрпно да доказују пред судом у каквом им је стању нпр. подстанар оставио стан или какву штету су претрпели од излива воде из стана несавесног комшије, а што све доводи до ефикасније заштите имовинских права и већег степена задовољства грађана правним системом и државом у којој живе.