СВЕЧАНА ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ ПОХАЂАЛИ ПРОГРАМЕ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

У петак 7. јула 2023. на Правном факултету у Новом Саду додељено је 219 сертификата студентима треће и четврте године основних академских студија који су у току зимског и летњег семестра школске 2022/2023. похађали програме практичне наставе, реализоване у 19 циклуса у Основном суду у Новом Саду, Вишем суду у Новом Саду, Прекршајном суду у Новом Саду, Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине, јавних извршитеља, Jавних бележника, адвоката и Заштитника грађана.

На почетку свечаности присутне је поздравила проф. др Сандра Фишер Шобот, продекан за наставу и координатор програма практичне наставе, а потом су се студентима обратили и уручили сертификате заменица председника Основног суда у Новом Саду судија Милица Јанча, председник Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег Суда у Новом Саду судија Ана Стаменић, председник Прекршајног суда у Новом Саду мр Каменко В. Козарски, Правобранилац Аутономне покрајине Војводине Весна Иванчић, председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић, члан надзорног одбора Јавнобележничке коморе Србије Синиша Соро,  председник Извршног одбора Огранка Нови Сад Адвокатске коморе Војводине адвокат Срђан Добросављев и проф. др Сандра Фишер Шобот.