СТАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

У оквиру сталне едукације јавних извршитеља и њихових заменика, Комора јавних извршитеља је у Београду, Новом Саду и Нишу током априла, маја и јуна 2024. организовала низ обука на тему „Стварно право” (облици својине, начини стицања, заштита и престанак својине, поступак уписа у катастар непокретности, озакоњење објекaта…..).

Судије и адвокати са вишегодишњим искуством су говорили  о  правном значају, стицању и располагању стварним правима на непокретностима и покретним стварима у извршном поступку. У дискусији са јавним извршитељима размотрена су актуелна спорна питања и примери из праксе.

Закључено је да јавни извршитељи путем сталног унапређења знања и проактивним приступом у раду, успешно одговарају свим изазовима који се постављају пред јавноизвршитељску професију.