УСПЕШНА САРАДЊА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА И КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

На састанку одржаном 5.7.2023. године, директор Републичког геодетског завода мр Борко Драшковић и  председник Коморе јавних извршитеља Бојан Костић, договорили су реализацију претходно започетих активности усмерених на решавање старе документације из имовинско-правних односа коју код себе држе грађани и привредни субјекти.

Имајући у виду искуство јавних извршитеља на терену, њихове досадашње резултате рада и познавање поступка идентификације објеката, препознат је значај јавноизвршитељске професије и на пољу решавања делимично нерешене земљишно-књижне администрације.

Закључено је да ће деценијама нерешена и правно непремостива питања, која нису усклађена са данашњим законским и техничким нормама, бити ефикасно решена додељивањем у надлежност јавним извршитељима. На таj начин ће се и у овом делу постићи потпуна ажурност у раду служби Републичког геодетског завода,  које ће по захтеву јавних извршитеља у законском року вршити коначни упис неукњижених објеката.

Започети заједнички рад на Нацрту измена Закона о извршењу и обезбеђењу, којим ће се дати основ за примену неопходних промена у пракси, биће ускоро достављен Министарству правде.

Учесници састанка су изразили обострано задовољство због предстојећих користи за грађане и привреду, у чијем интересу ће и наставити да раде.