УЧЕШЋЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА РС НА СТАЛНОМ САВЕТУ МЕЂУНАРОДНЕ И ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗВРШИТЕЉА

Делегација Коморе јавних извршитеља предвoђена председником Коморе Бојаном Костићем, а коју су још чинили и заменик председника др Вујадин Масникоса и председница Извршног одбора Ивана Букарица, учествовала је 22. новембра 2023. на Генералној скупштини Европске уније извршитеља и 23. и 24. новембра 2023. године на заседању Сталног савета Међународне уније извршитеља, одржаним у Паризу.

Представници Коморе јавних извршитеља узели су учешће и у оквиру радионице на тему “Судски службеник и медији – моћ комуникације”.

На овим сусретима, делегација Републике Србије остварила је контакте са колегама из већег броја земаља, а посебно су била значајна искуства која су нам пренели представници француске Коморе извршитеља из поступка “констатације факта” као једне од важних надлежности извршитеља у Француској, а у којима извршитељи у значајној мери помажу грађанима у поступку обезбеђења доказа и бржем парничном поступку. Наиме, кроз поступак констатације факата француски извршитељи грађанима сачињавају записник који има снагу јавне исправе са којом они много брже и лакше доказују пред судом чињенице, а што скраћује трајање парнице и доприноси ефикасности правосуђа.