18. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ ОДРЖАН САСТАНАК ИЗМЕЂУ ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОТРОШАЧА ЕФЕКТИВА И ПРЕДСТАВНИКА КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

На састанку одржаном између представника Коморе јавних извршитеља, које су чинили председница Коморе јавних извршитеља  Александра Трешњев, председник Извршног одбора Миодраг Грујовић и генерални секретар Магдалена Новаковић и представника удружења „Ефектива“, које су чинили Дејан Гавриловић председник удружења, Јован Ристић, дипл. правник удружења и Бошко Церовић, сарадник удружења, изнети су ставови и размењена мишљења између представника ове две организације у циљу успостављања  ефикасније комуникације, како би се брже решавали проблеми и примедбе дужника из надлежности Коморе.

Представници Ефективе су истакли су да им је замисао да се овим састанком успостави канал комуникације између Коморе јавних извршитеља и „Ефективе“, превасходно у циљу провере предмета јавних извршитеља у којима постоји сумња у правилност њиховог рада. Навели су да сазнања о раду јавних извршитеља заснивају на информацијама које добијају од својих чланова и то првенствено извршних дужника, који су им у више случајева доставили податке о конкретним предметима. Примедбе које су износили у медијима и на друштвеним мрежама односе се на рад појединих јавних извршитеља и сматрају да Комора јавних извршитеља има дужност и може да утиче на своје чланове у циљу отклањања свих неправилности у њиховом раду.

Представници Коморе јавних извршитеља су истакли да је управо у интересу чланова „Ефективе“ да се судске пресуде које се доносе у споровима између њихових чланова – дужника и банака извршавају, са чиме су се представници Ефективе сложили, и даље навели да свако изношење у медијима произвољних и нетачних оцена рада јавних извршитеља подрива систем извршења који нема алтернативу. Указали су да странкама у извршним поступцима стоје на располагању правна средства и да је то једини пут за заштиту њихових права. Истакли су да коментари који се износе поводом њихових објава на друштвеним мрежама већ производе, и даље могу произвести, негативне последице на цео правосудни систем и на рад и положај јавних извршитеља. Дејан Гавриловић је истакао да коментари непримерене садржине нису последица њиховог хушкања већ произлазе из мањкавости Закона о извршењу и обезбеђењу, приликом чије примене један број јавних извршитеља неправилно поступа. Представници „Ефективе“ су нагласили да су њихови предлози за измене ЗИО-а, поднети радној групи Министарства правде, заједнички предлози „Ефективе“ и Здружене акције „Кров над главом“ и да сматрају да је важећи Закон пун „недовршености“ и „рупа“ које је потребно исправити.

Представници Коморе су изнели да је Комора расположена и отворена за сарадњу са свим удружењима и групама грађана, те да у складу са Законом врши надзор над радом јавних извршитеља и да је спремна да процесуира свако незаконито поступање. Нагласили су да Комора преко својих представника који су чланови  радне групе Министарства правде за измене и допуне ЗИО-а активно учествује у изради нацрта законских измена, и да су први предлози Коморе за те измене били управо они о којима се највише спекулише у јавности. Скупштина Коморе јавних извршитеља је у децембру усвојила иницијативу за измене и допуне ЗИО-а, која је поднета Министарству правде. Истакли су да је Комора још приликом израде текста важећег ЗИО-а, односно 2015. године, предложила увођење електронске продаје у извршни поступак. И сада приликом измена ЗИО-а које су у току, Комора је такође иницирала увођење овог вида продаје и истовремено званично предложила Министарству правде да буде носилац електронске платформе и сноси трошкове за израду и одржавање софтвера за електронску продају. Иницијатива Коморе за измену ЗИО-а обухвата и измене одредаба које се односе на трошкове извршног поступка.

На састанку су размотрена и друга питања за која су представници Ефективе указали да су у пракси с њихове стране препозната као највише спорна, као што су поступци исељења, начело сразмере и сл. Представници обе организације су нека од спорних питања илустровали и појединим примерима – Комора онима које оцењује као позитивне, а Ефектива онима које оцењује као негативне. Представници Коморе су истакли да јавни извршитељи поступају и да су дужни да поступају у складу са Законом, али да нису надлежни за спровођење социјалних мера у ситуацији када постоје правноснажне и извршне судске одлуке које су дужни да спроводе.

На састанку је закључено следеће:

  • Потребно је успоставити комуникацију између „Ефективе“ и Коморе јавних извршитеља у циљу унапређења сарадње.
  • „Ефектива“ ће се званичним путем обратити Комори јавних извршитеља са предлогом за формирање мешовите радне групе за измену спорних чланова ЗИО-а, коју би чинили чланови ова два удружења.
  • „Ефектива“ ће поднети предлог Комори јавних извршитеља за измене Правилника о надзору над радом јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља, ради укључивања и чланова Ефективе и представника Министарства правде у рад надзорних комисија Коморе.
  • „Ефектива“ ће упућивати своје чланове на Комору јавних извршитеља ради поступања по притужбама, у складу са надлежностима Коморе.

Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in drupal_page_footer() (line 2779 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc).

Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in drupal_page_footer() (line 2779 of /www/webvol2/q7/0zu4awrj0yxtk5k/komoraizvrsitelja.rs/public_html/includes/common.inc).