АНАЛИЗА ПРОМЕНА У СИСТЕМУ ИЗВЕШТАВАЊА О РАДУ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА И СТАТИСТИКА О РАДУ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА 2012 – 2015

Статистички подаци јавних извршитеља за извештајни период 01.01.15 -31.12.15  за територију Републике Србије са упоредним прегледом напретка у односу на претходне извештајне периоде

Dokumenta: