„БАЛКАНСКИ СУСРЕТ“ У БЕОГРАДУ

Дана 27. септембра 2014. године у Београду, у хотелу “Москва”, одржана је конференција „Балкански сусрет извршитеља“ коју је отворила председница Коморе извршитеља Републике Бугарске, Валентина Александрова Иванова, истакавши значај увођења извршитељске професије у правни систем Републике Бугарске.

Посебно је указала  на резултете извршитеља у погледу ефикасности правног система, као и на сличности и разлике извршења у упоредним правним системима.

Председница Коморе извршитеља Републике Србије, Александра Трешњев, изразила је задовољство  што је Бугарска Комора извршитеља за место II Балканскe конференцијe одабрала Београд и позвала све извршитеље да континуираном сарадњом унапређују развој извршитељске професије.  

У раду конференције учествовао је велики број извршитеља из Србије и Бугарске. 

Конференција је закључена усвајањем констатације да је систем извршења путем извршитеља значајно ефикаснији и јефтинији за државу од система државног извршења, да доприноси праву грађана на суђење у разумном року, те да јачање независног положаја извршитеља  доприноси јачању система извршења.