ДЕЛЕГАЦИЈА СРБИЈЕ ПРИСУСТВОВАЛА VII МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВНОМ ФОРУМУ И РЕДОВНОМ ПРОЛЕЋНОМ ЗАСЕДАЊУ СТАЛНОГ САВЕТА У САНКТ ПЕТЕРСБУРГУ

У периоду од 16. до 19. маја 2017. године у Санкт Петерсбургу (Руска Федерација) одржана су два догађаја организованa од стране Међународне уније извршитеља (УИХЈ) и Федералне службе судских извршитеља Руске Федерације, VII Међународни правни форум и редовно пролећно заседање Сталног савета Међународне уније извршитеља.

На Правном форуму учествовало је 4180 делегата из 79 држава, а делегацију Коморе јавних извршитеља Републике Србије представљали су председница Коморе Александра Трешњев, заменик председника мр Вујадин Масникоса и координатор Коморе за међународне односе Дамир Шите.

У оквиру Правног форума разрађен је велики број тема (укупно 111 предавања) од којих је део био посвећен питањима везаним за извршно право.

Дана 19. маја, у седишту руског министарства правде за регион Санкт Петерсбурга, одржано је редовно пролећно заседање Сталног савета  Међународне уније извршитеља. У редовном делу рада Сталног савета, поднети су извештаји о сусретима које су у протеклом периоду представници УИХЈ имали са Европским правним институтом,Светском банком, Унцитралом, ММФ-ом, ОУН, Саветом Европе, Хашком конференцијом за МПП, Европском комисијом, Центром за америчке правне студије, Економском асоцијацијом југоисточне Азије (ASEAN), институтом Макс Планк, Правник факултетом Универзитета у Лијежу (Краљевина Белгија), и слично.

Присутним делегацијама је указано на новине у оквиру пројекта СТОБРА, раду Европске уније извршитеља као саставног дела УИХЈ и односу који иста остварује са органима ЕУ, а поднет је и редован финансијски извештај у коме је указано на тренутне недостатке везано за невољност Коморе извршитеља Француске да уредно измирују своје обавезе везано за чланарину и утицај такве одлуке с обзиром на бројност француских извршитеља.

Посебан сегмент рада Сталног савета био је посвећен изазовима достављања електронских докумената, такозвана е-достава, са излагањима како Натали Фрисеро, професора грађанског процесног права Универзитета у Ници и Лука Феранда, представника Министарства правде Републике Француске. 

Током посете Санкт Петерсбургу одржан је билатерални састанак председнице Коморе јавних извршитеља Републике Србије Александре Трешњев и новопостављеног старешине Федералне службе судских извршитеља Руске Федерације Дмитрија Аристова приликом којег је истакнута добра досадашња сарадња две струковне организације и велики значај у даљем унапређењу те сарадње. У том смислу је указано и на значај закључења посебног Протокола о сарадњи који би се у скорије време могао закључити између Коморе јавних извршитеља Србије и Федералне службе судских извршитеља Руске Федерације.