ДИЈАЛОГ ПРАВОСУЂА И ПРИВРЕДЕ – КОРАК ДАЉЕ КА ЕФИКАСНОМ ИЗВРШЕЊУ


Дана 20.10.2016. године, у РПК Крушевац одржан је округли сто “Дијалог правосуђа и привреде – корак даље ка ефикасном извршењу“.

Поводом почетка примене новог Закона о извршењу и обезбеђењу, Регионална привредна комора Крушевац, у сарадњи са УСАИД – овим Пројектом за боље услове пословања, организовала је округли сто на тему „Дијалог правосуђа и привреде – корак даље ка ефикасном извршењу“.

Нови Закон о извршењу и обезбеђењу, чија је пуна примена почела 01. јула 2016. године, доноси нова решења, могућности, али и изазове за пословне субјекте. Редован, непосредан и конкретан дијалог шире пословне и друштвене заједнице на унапређењу извршног поступка у целини, кључан је корак ка правној сигурности, а тиме и услов даљег раста инвестиција, запослености и привредне активности.

Присутне је поздравио председник Одељења за извршење Основног суда у Крушевцу Драгиша Миљковић. Најзначајније новине и решења садржана у новом Закону о извршењу и обезбеђењу презентовала је госпођа Александра Трешњев, председник Коморе извршитеља, госпођа Драгана Станојевић, директор УСАИД Пројекта за боље услове пословања, Слободан Илић Одељење за наплату потраживања од правних лица, Дирекција за наплату потраживања рестутруктурирање и наплату пласмана , Сектор упрвљања кредитним ризицима Ерсте Банка и Дејан Вуковић, адвокат и партнер у адвокатској канцеларији „Вуковић и партнери“.

Унапређење ефикасности извршења судских одлука и наплате потраживања један је од највећих услова за смањење високог ризика пословања и кредитирања. Последице би биле нижи трошкови и бољи приступ изворима финансирања за многе привредне субјекте, али и њихово веће поверење да заснивају пословне односе са непознатим клијентима, што представља основ за развој и раст економије.

Округлом столу и своје учешће у дискусији дали су представници правосуђа Основни Суд у Крушевцу, Привредни суд у Краљеву, привредници, јавни извршитељи, адвокати, представници банака и други заинтересовани за ефикасно извршење у привреди.