ЕДУКАЦИЈА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Комора јавних извршитеља је у складу са Планом спровођења Програма обуке за 2022. годину организовала обуке из два модула обавезне едукације јавних извршитеља  у Новом Саду 25. и 26. марта 2022. године.

Из модула „Међународни аспекти извршења“ (смернице „СЕПЕЖ“-а, члан 6. Европске конвенције о људским правима, пракса Европског суда за људска права итд.) обуку је одржао др Вујадин Масникоса, заменик председника Коморе јавних извршитеља, док су обуке из области „Вештине јавног наступа и комуникација са медијима“ одржале Слађана Летинчић, дипл. политиколог и ТВ лице и Марија Касаловић, дипл. новинар.

У оквиру модула одржана су предавања, радионице и тестирање наученог на ком су јавни извршитељи показали висок степен усвојеног знања и вештина. Интересовање јавних извршитеља за похађање обавезних едукација било је изнад планираног броја, што јасно указује на правилан избор предавача и актуелност тема.