ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Шесто годишње саветовање јавних извршитеља, које је организовала Комора јавних извршитеља, одржано је 10. и 11. септембра 2021. године у Новом Саду, уз учешће представника Министарства правде, судија, адвоката, професора правних факултета, јавних извршитеља и других представника струке.

Министарка правде Маја Поповић је оценила да је уз подршку УСАИД пројекта „Владавина права“, и европског пројекта „ЕУ уз правду – Подршка за Поглавље 23“ успешно реализовано мноштво активности са конкретним, мерљивим и дугорочним ефектима на терену правне сигурности, предвидивости и једнакости, те је истакла значај Правосудно информационог система као ванредно напредног алата који је изузетно допринео ефикасности извршног поступка, уз максималну уштеду времена и трошкова, као и апликације „еЗИО“, електронског јавног надметања и електронске огласне табле. Истовремено је најавила скорију продукцију еИзвршења, прве платформе која ће омогућити електронско покретање и вођење извршног поступка, која је развијена заједничким залагањем колега из Министарства правде и јавних извршитеља.

Председник Врховног касационог суда, Јасмина Васовић, навела је да је постојање јавних извршитеља, као саставног дела правосуђа у ширем смислу, подстакло и судове да ефикасније поступају у поступцима које спроводе.

Председник Коморе јавних извршитеља, Бојан Костић, истакао је да је заједничким радом и сарадњом остварен ефикасан извршни поступак, нагласивши да значај овог саветовања, као првог стручног скупа одржаног након последњих измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, обавезује присутне да активно учествују у дискусији ради унапређења система извршења.

У радном делу Саветовања размотрена су актуелна питања из извршног поступка и  размењени ставови и искуства, у циљу уједначавања праксе и даљег унапређења система извршења.