ИСПУЊЕНИ КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА

Комисија за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године, 1. новембра 2018. одржала је последњу седницу на којој су представници УСАИД Пројекта владавине права представили Анализу спровођења Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. Иако је окончано спровођење поменуте стратегије, рад на реформама у правосуђу се наставља у складу са Акционим планом за Поглавље 23 за приступање Европској унији, који се у великој мери поклапа са Стратегијом.

Министарка правде Нела Кубуровић, на самом почетку седнице, као једно од најзначајнијих постигнућа у протеклих пет година истакла је напредак остварен у смањењу броја старих судских предмета, и то захваљујући увођењу нових правосудних професија – јавних бележника и јавних извршитеља. Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић нагласио је да је у процесу остваривања онога што је Стратегија зацртала подједнако важна улогу судова, судија и свих запослених у правосуђу.

У име Коморе јавних извршитеља седници Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа присуствовала је председница Коморе Александра Трешњев.