ИЗАБРАНИ НОВИ ОРГАНИ КОМОРЕ

На седници Скупштине Коморе извршитеља одржаној 8.2.2014. године у просторијама хотела “Holiday Inn” и наставку седнице, одржаном 13.2.2014. године изабрани су нови органи Коморе.

За председника Коморе извршитеља изабрана је Александра Трешњев, именована за подручје Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду и 
Привредног суда у Београду.

За чланове Извршног одбора изабрани су: Немања Протић, именован за подручје Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду и Привредног суда у Београду; Зоран Дукић, именован за подручје Основног суда у Деспотовцу, Основног суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу; Вујадин Масникоса, именован за подручје Основног суда у Бачкој Паланци, Основног суда у Бечеју, Основног суда у Врбасу, Основног суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду; Бојан Костић, именован за подручје Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Младеновцу, Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Обреновцу и Привредног суда у Београду;  и Мирела Смиљанић, именована за подручје Основног суда у Бачкој Паланци, Основног суда у Бечеју, Основног суда у Врбасу, Основног суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду. 

За чланове Надзорног одбора изабрани су: Јелена Станковић Миковић, именована за подручје Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у Старој Пазови, Основног суда у Шиду, и Привредног суда у Сремској Митровици; Александар Ристовић, именован за подручје Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду и Привредног суда у Београду; и Вељко Раичевић именован за подручје Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду и Привредног суда у Београду.