ИЗВРШИТЕЉ ДАМИР ШИТЕ ПРЕДСТАВИО ГОДИШЊЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ

Дана 11. децембра 2015. године у Суботици извршитељ Дамир Шите, именован за подручје Вишег и Привредног суда у Суботици,  представио је, у оквиру традиционалног радног ручка, повериоцима и медијима годишње резултате рада канцеларије.

Промена једног члана Закона о извршењу и обезбеђењу, довела је до великих промена у структури поверилаца, па сада  више од половине извршних поверилаца сада чине физичка лица и друштва са ограниченом одговорношћу. Комунална предузећа сада имају удео од 18 одсто у укупној структури, док банке чине 7 одсто.

На радном ручку, извршитељ Дамир Шите осврнуо се и на Предлог закона о извршењу и обезбеђењу, који је у Скупштину ушао почетком новембра, истакавши да  ће измене које доноси нови закон утицати на ефикасност поступка извршења.