ИЗВРШИТЕЉИ СВЕ ЧЕШЋЕ НАПЛАЋУЈУ АЛИМЕНТАЦИЈЕ И НЕИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ

Међу 200.000 извршења која су урадили за последње три године, све је више алиментација, неисплаћених зарада. За наплату зарада, према новом Закону о раду, не треба судска одлука, већ сам платни лист има снагу извршне исправе.

Ања Бранковић у у Спортском центру “Шумице” ради деценију и по. Крајем 2013. плате су почеле да касне, па се одлучила да их наплати преко суда, а пре пар месеци ангажовала је и приватног извршитеља.

Како је рачун спортског центра већ дуго у блокади, за њених шест плата које износе готово 300.000 динара добила је кошеве и семафор.

“Кошеви неће постати моје власништво, ја само тражим своје, не тражим ништа туђе, то је само средство да ја дођем до својих потраживања. Мајка сам два малолетна детета од пет и седам година, тешко ми је што с овим поступком, не знам како ће се даље одвијати читава ситуација”, истиче Бранковићева.

Још седам Ањиних колега потражује своје зараде. 

Извршитељ који Ањи наплаћује зараде каже да све чешће наилази на блокиране рачуне предузећа.

Приватни извршитељ Немања Протић истиче да се све чешће прибегава алтернативним средствима извршења, попут пописа, процене и продаје покретне односно непокретне имовине.

“То су друга средства извршења поред главног средства и била би заплена са дужниковог рачуна, значи преносом новчаних средстава на рачун повериоца”, каже Протић.

Покретне ствари, после процене вештака, се плене и продају се на лицитацији, првој 60 одсто вредности, на другој 30 одсто.

“Овде ће се најлакше продати кошеви и семафори, најтеже се продају компјутери и столице, али суштина је да постоје вредности и купци који су заинтересовани за куповину”, каже Протић.

Међу покретним стварима које су приватни извршитељи запленили недавно се појавио цео асортиман секси продавнице. Понуда се на огласној табли Привредног суда у Новом Саду појављивала два пута јер није било заинтересованих купаца.

Више на:

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2110805/Ko%C5%A…