ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕСТА ИЗВРШИТЕЉА

Министарство правде расписује jавни конкурс за попуњавање места за извршитеља за подручја виших и привредних судова у складу са Правилником о одређивању броја извршитеља („Сл. гласник РС“, број 61/14).
Пријава на конкурс за именовање за извршитеља са доказима доставља се закључно са 20. августом 2015. године на адресу: Министарство правде Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „Пријава на конкурс за именовање извршитеља“.
Информације поводом конкурса за именовање извршитеља могу се добити путем телефона 011/3622-350 (од 10 до 13 сати).
Више на сајту Министарства правде:
http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/9480/javni-konkurs-za-popunjavanje…