ЈАВНИ КОНКУРС

Комора Извршитеља објављује јавни конкурс за попуњавање места извршитеља и образац пријаве на конкурс за именовање извршитеља који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 105/11 од  2.11.2012. године, ради објављивања у складу са одредбом члана 2. Правилника о условима и начину одржавања конкурса, саставу и начину рада комисије која спроводи конкурс за именовање извршитеља.

Dokumenta: