ЈЕСЕЊЕ ЗАСЕДАЊЕ СТАЛНОГ САВЕТА МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ ИЗВРШИТЕЉА (UIHJ) У ПАРИЗУ

Делегација Коморе јавних извршитеља Републике Србије, коју су чинили председница Коморе Александра Трешњев и повереник Коморе за међународну сарадњу Дамир Шите, учествовала је у раду редовног јесењег заседања Сталног савета Међународне уније извршитеља (UIHJ), одржаног од 27. до 30. новембра 2018. године у Паризу. У раду Сталног савета у име Републике Србије учествовала је и Јелена Деретић, помоћник министра правде Републике Србије.

Поред учешћа у редовном раду Сталног савета, 28. новембра 2018. одржан је и посебан састанак између делегације Коморе јавних извршитеља Републике Србије, односно представника Министарства правде Републике Србије, Јелене Деретић помоћника министра правде и шефа радне групе Министарства правде за израду нацрта Предлога закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу и представника Међународне уније извршитеља (UIHJ), Марка Шмица, председника UIHJ (Белгија), Јоса Ојтехага, секретара UIHJ (Холандија), Јураја Подконицког, благајника UIHJ (Чешка), Елин Вилипус, члана експертске групе UIHJ (Естонија).

Одржани билатерални састанак био је посвећен питањима у вези са искуством држава-чланица Међународне уније извршитеља (UIHJ) у примени електронске аукције (е-аукција), са нагласком на практична питања и уочене проблеме у примени е-аукције у односу на класичну јавну продају (дражбу) која се одржава у канцеларијама јавних извршитеља, односно судова. Током састанка нарочито је наглашено да је у добром делу јурисдикција – чланица UIHJ, присутна пракса да професија самосталних извршитеља не спроводи само јавне продаје у оквиру извршних поступака, већ је то случај и у другим поступцима принудног уновчења имовине пасивно легитимисане стране, попут јавне продаје у поступку принудног намирења заложних поверилаца, или у оквиру стечајног поступка.

Током 2018. године Међународна унија извршитеља сарађивала је са бројним међународним организацијама, као што су СЕПЕЖ, Унцитрал, Охада, Европска комисија, Хашка конференција за међународно приватно право, Светска банка. Посебни пројекти били су одржавани са правним факултетима универзитета у Румунији (Констанца) и Белгији (Лијеж), и Макс Планк институтом (Луксембург), под покровитељством Европске уније.

Првог дана заседања Сталног савета одржан је и посебан састанак са Ренведеом Суанмонголом, чланом Извршног одбора Међународне уније извршитеља (UIHJ), и старешином Службе за принудно остварење потраживања Краљевине Тајланд, о искуствима која њихови оргни имају у примени електронске аукције у поступку принудне наплате потраживања. Предлог Коморе јавних извршитеља Србије о одржавању пролећног заседања Сталног савета Међународне уније извршитеља (UIHJ) у 2020. години у Београду, једногласно је усвојен.