КОМОРА ИЗВРШИТЕЉА ОБЕЛЕЖИЛА ДВОГОДИШЊИЦУ РАДА И МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИЗВРШИТЕЉА

Двогодишњица рада Коморе извршитеља Републике Србије и Међународни дан извршитеља обележени су у Привредној комори Београда, у организацији Коморе извршитеља и GIZ пројекта за правну реформу у Србији.

Скупу су присуствовали представници Министраства правде, представници Делегације Европске Уније у Србији, међународних организација, владиног и невладиног сектора, као и институција са којима је Комора остварила пословну сарадњу.

Присутнима се обратила госпођа Биљана Павловић, државни секретар у Министраству правде, а након тога представница Делегације Европске Уније у Србији, госпођа Јоланда Сан Хозе.

Председница Коморе извршитеља, госпођа Александра Трешњев, уз поздрав присутнима, истакла је да се даљим повећањем ефикасности рада у поступцима извршења ствара повољна клима, што доприноси убрзаном путу Србије у процесу евроинтеграција. Такође је додала да се велики број предмета извршења пред извршитељима окончао медијацијом, односно посредовањем извршитеља између извршних поверилаца и дужника, у циљу мирног налажења решења спора, што је довело до значајног смањења броја поступака извршења. Осим тога, госпођа Трешњев је, као најзначајнију последицу увођења професије извршитеља у правосудни систем, означила успостављање значајног степена финансијске дисциплине, јер  то представља значајну сатисфакцију великом броју оних који су редовни у измиривању својих обавеза.

Присутнима се обратио и Први секретар Међународне уније извршитеља (UIHJ) Јос Уидехаг, оценивши рад српских извршитеља одличном оценом, истакавши да је с немачког становишта добар резултат уколико извршитељ успе да наплати 35 одсто захтева, а камоли 44 одсто, колико је у Србији.

Председник Привредног суда у Београду, Јован Кордић, указао је на значај професије извршитеља, обзиром да је на њих држава пренела део својих јавних овлашћења како би боље и ефикасније функционисао државни поредак, додавши да је српско правосуђе сада у ситуацији, у оквиру приступања Србије Европској унији и отварања поглавља о правосуђу, у оквиру којих се води рачуна о ефикасности правосудног система, судова и смањења броја старих предмета, али и одлучује хоће ли извршитељи бити део проблема или део решења.