КОМОРА ИЗВРШИТЕЉА ТОКОМ ФЕБРУАРА МЕСЕЦА ОРГАНИЗОВАЛА ДВА ВАЖНА РЕГИОНАЛНА ДОГАЂАЈА

Комора извршитеља је током фебруара месеца одржала два округла стола на тему „Извршитељи – Одговор је одговорност“, у Краљеву и Крагујевцу у циљу пружања подршке унапређењу система извршења у Републици Србији. Округли столови одржавају се под покровитељством Министарства правде и уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), која спроводи пројекат „Владавина права и извршење потраживања“, финансиран од стране Европске уније. На округлим столовима, представници правосудног система Србије, надлежних државних институција, Коморе извршитеља и јавних и приватних предузећа разговарали су о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу, проблемима са којима се извршитељи сусрећу у пракси, сарадњи са судовима и другим надлежним институцијама, сарадњи са јавним предузећима, као и о побољшаној наплати потраживања за комуналне услуге, предностима које нови систем извршења у Србији нуди привреди и грађанима, и искуствима других земаља. Након округлих столова одржаних у Новом Саду, Нишу, Краљеву и Крагујевцу у наредним месецима ће бити организован и велики завршни догађај у Београду. Циљ ових догађаја је да информишу заинтересоване субјекте о систему извршења у Србији, али и покрену стручну дебату о изазовима који се налазе пред овом новом правосудном професијом и могућностима за њено даље унапређење. Од увођења професије извршитеља, за непуне две године, решено је више од 140.000 предмета, а од предвиђених 308 места, именовано је 205 извршитеља за територију Републике Србије. Повећана је финансијска дисциплина и скраћено време наплате потраживања са просечних 635 дана, колико је износило пре ступања на снагу Закона о извршењу и обезбеђењу, на просечних 100 дана. Кључне користи од новог система извршења у Србији су пре свега ефикаснија наплата потраживања, побољшање инвестиционе климе у земљи, смањење оптерећења судова, као и ефикасност укупног правосудног система. Округли столови одржавају се уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), кроз пројекат „Владавина права и извршење потраживања“, који финансира ЕУ.