КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА НАЈОШТРИЈЕ ОСУЂУЈЕ НАПАД НА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА АЛЕКСАНДРА ТРЕБОВЦА

Најоштрије осуђујемо напад на јавног извршитеља Александра Требовца, који се догодио 27.7.2018. године од стране лица које је дужник у извршном поступку, којом приликом је, осим упућених претњи, јавни извршитељ задобио и неколико удараца. Истовремено изражавамо задовољство правовременом и ефикасном реакцијом полиције и тужилаштва, због процесуирања овог случаја и одређивања мере задржавања учиниоца.

 Комора јавних извршитеља, као професионално удружење јавних извршитеља, више пута је указивала, како надлежним органима, тако и јавности, на околности у којима наши чланови обављају своју делатност, посебно имајући у виду да су јавни извршитељи све учесталије изложени разним видовима притисака и напада, који не само што су усмерени на спречавање и ометање спровођења извршења, већ се њима угрожава и лична безбедност. Различитим видовима узнемиравања изложени су и помоћници јавних извршитеља, који у својству службених лица, предузимају поједине радње извршења и обезбеђења.

Сматрамо да је напад на јавне извршитеље као лица са повереним јавним овлашћењима и припаднике правосудне професије, уједно и напад на правосудни систем Републике Србије, те очекујемо да надлежни државни органи наставе у оваквим случајевима са предузимањем свих неопходних мера из своје надлежности.