КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА НАЈОШТРИЈЕ ОСУЂУЈЕ НАПАД НА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА АЛЕКСАНДРА ВУЛОВИЋА

Најоштрије осуђујемо напад на јавног извршитеља Александра Вуловића, који се догодио 26.3.2019. године од стране непознатих лица, приликом спровођења правноснажне и извршне одлуке суда. Гнусни чин у виду физичких напада, десио се током извршне радње исељења и предузимања службених радњи јавног извршитеља, који има законску заштиту службеног лица.

Овај догађај је још један у низу, све учесталијих напада и покушаја да се насилним путем спречавају судски поступци и јавни извршитељи онемогућавају у предузимању радњи у оквиру јавних овлашћења поверених од стране Републике Србије, које су законски дужни да предузимају.

Комора јавних извршитеља, као професионално удружење јавних извршитеља, више пута је указивала, како надлежним органима, тако и јавности, на околности у којима наши чланови обављају своју делатност, уз изложеност разним видовима притисака и напада, који не само што су усмерени на спречавање и ометање спровођења извршења, већ се њима угрожава и лична безбедност службених лица.

Очекујемо да ће надлежни државни органи предузети потребне мере ради привођења правди починилаца овог напада, као и ради обезбеђења свих услова за несметано и безбедно обављање послова из надлежности јавних извршитеља.

Упркос свим видовима опструкције, јавни извршитељ је у конкретном случају, уз максимално учињене напоре, исказао велику професионалност и успешно окончао започете извршне радње у циљу реализације правноснажне и извршне судске одлуке. 

Комора јавних извршитеља Републике Србије