КОНКУРС – БИЛТЕН КОМОРЕ

Уређивачки одбор Билтена Коморе извршитеља обавештава правничку и другу научну и стручну јавност о продужењу рока за достављање радова по
КОНКУРСУ
за пријем и објављивање писаних радова – реферата поводом објављивања другог броја Билтена Коморе извршитеља, објављеном на интернет страници Коморе извршитеља дана 25.05.2015. године.
Рок за доставу радова,  искључиво на E-mail aдресу: office@komoraizvrsitelјa.rs, продужава се до 31.07.2015. године.
Обавештење о прихваћеним радовима неће бити објављивано на интернет страници Коморе, већ ће сваки аутор који достави рад за потребе конкурса, непосредно од стране уређивачког одбора Билтена бити обавештен о томе да ли је рад прихваћен.
Сви остали услови конкурса објављеног 25.05.2015. године на интернет страници Коморе извршитеља остају непромењени.