КОНКУРС – БИЛТЕН КОМОРЕ

Комора јавних извршитеља Републике Србије расписује

КОНКУРС

За пријем радова за објављивање у осмом броју Билтена Коморе јавних извршитеља.

Продужени пок за слање радова је 28.2.2021.године.

Радове слати искључиво на ел.адресу Коморе јавних извршитеља: office@komoraizvrsitelja.rs

Аутор је обавезан да на првој страници рада наведе своје име, презиме, звање и занимање, потпуну адресу за пријем поште и контакт телефон. Радови, који не садрже наведене податаке, неће бити узети у разматрање. Приликом сачињавања рада, аутор је дужан да се придржава упутства за ауторе, које се заједно са овим конкурсом објављује на интернет страници Коморе извршитеља.

Одређени број радова може да буде објављен по позиву.

Све примљене радове прегледају чланови редакцијског одбора и одлучују који ће радови да буду прослеђени рецензенту.

Ауторска накнада износи 16.000,00 динара нето по раду, без обзира на број аутора и биће исплаћена само ауторима радова прихваћених за објављивање.

По истеку рока за конкурс и одабиру радова за објављивање, аутори ће бити обавештени о резултатима конкурса

Dokumenta: