КОНКУРС – БИЛТЕН КОМОРЕ

Уређивачки одбор Билтена Коморе извршитеља обавештава правничку и другу научну и стручну јавност о продужењу рока за достављање радова поводом објављивања трећег броја Билтена Коморе извршитеља, објављеном на интернет страници Коморе извршитеља.

Рок за доставу радова, искључиво на е-маил aдресу: office@komoraizvrsitelјa.rs, продужава се до 15.04.2016. године.

Обавештење о прихваћеним радовима неће бити објављивано на интернет страници Коморе, већ ће сваки аутор који достави рад, непосредно од стране уређивачког одбора Билтена бити обавештен о томе да ли је рад прихваћен.

Сви остали услови објављени на интернет страници Коморе извршитеља остају непромењени.