КОНКУРС – БИЛТЕН КОМОРЕ – ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ДОСТАВУ РАДОВА

Уређивачки одбор Билтена Коморе јавних извршитеља обавештава правничку и другу научну и стручну јавност о продужењу рока за достављање радова на расписани конкурс поводом објављивања осмог броја Билтена Коморе јавних извршитеља, који је објављен на интернет страници Коморе јавних извршитеља.

Рок за доставу радова, искључиво на е-маил aдресу: office@komoraizvrsitelјa.rs, продужава се до 10.09.2023.године.

Обавештење о прихваћеним радовима неће бити објављено на интернет страници Коморе, већ ће сваки аутор који достави рад непосредно бити обавештен да ли је рад прихваћен.

Одлуку о објављивању доноси уређивачки одбор Билтена, с тим што радови претходно морају да буду позитивно оцењени од стране независног рецензента, коме примљене радове прослеђује уређивачки одбор.

Ауторска накнада износи 16.000,00 динара нето по раду, без обзира на број аутора појединачног рада и биће исплаћена само ауторима радова прихваћених за објављивање од стране уређивачког одбора.

Аутор је обавезан да на првој страници рада наведе своје име, презиме, звање и занимање, потпуну адресу за пријем поште и контакт телефон. Радови, који не садрже наведене податаке, неће бити узети у разматрање. Приликом сачињавања рада, аутор је дужан да се придржава Упутства за ауторе, које се заједно са овим конкурсом објављује на интернет страници Коморе извршитеља.

Аутори ће бити обавештени да ли је рад прихваћен.