КОНКУРС ЗА БИЛТЕН БР. 10 КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Комора јавних извршитеља Републике Србије расписује

КОНКУРС

За пријем радова за објављивање у десетом броју Билтена Коморе јавних извршитеља.

Рок за слање радова је 15.4.2023. .године.

Радове слати искључиво на електронску адресу Коморе јавних извршитеља: office@komoraizvrsitelјa.rs

Аутор је обавезан да на првој страници рада наведе своје име, презиме, звање и занимање, потпуну адресу за пријем поште и контакт телефон. Радови, који не садрже наведене податаке, неће бити узети у разматрање. Приликом сачињавања рада, аутор је дужан да се придржава упутства за ауторе, које се заједно са овим конкурсом објављује на интернет страници Коморе извршитеља.

Одређени број радова може да буде објављен по позиву.

Све примљене радове прегледају чланови редакцијског одбора и одлучују који ће радови да буду прослеђени рецензенту.

Ауторска накнада износи 16.000,00 динара нето по раду, без обзира на број аутора и биће исплаћена само ауторима радова прихваћених за објављивање.

Уређивачки одбор задржава право да за поједине прихваћене радове, који то својом садржином оправдавају, предложи надлежном органу Коморе исплату ауторске накнаде у износу већем од претходно наведеног.

По истеку рока за конкурс и одабиру радова за објављивање, аутори ће бити обавештени о резултатима конкурса.

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ.DOC