КУБУРОВИЋ: ДОБРИ ЕФЕКТИ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Министарка правде Нела Кубуровић оценила је да су први ефекти новог Закона о извршењу и обезбеђењу веома задовољавајући и да је до краја 2016. године решено близу 900.000 старих извршних предмета и да на тај начин растерећен рад основних и привредних судова.

КОПАОНИК – Министарка правде Нела Кубуровић оценила је да су први ефекти новог Закона о извршењу и обезбеђењу веома задовољавајући и да је до краја 2016. године решено близу 900.000 старих извршних предмета и да на тај начин растерећен рад основних и привредних судова.

Преласком надлежности за спровођење извршења са судова на јавне извршитеље, судови су задржали важну улогу у извршном поступку – контролу над радом јавних извршитеља кроз поступање по правним лековима, речено је данас на Трећем годишњем саветовању јавних извршитеља на Копаонику.

Преузето са: 

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=320360