МИНИСТАРКА КУБУРОВИЋ У ПОСЕТИ КОМОРИ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Министар правде Нела Кубуровић састала се данас са председницом Коморе јавних извршитеља Александром Трешњев са којом је разговарала о резултатима рада јавних извршитеља, као и могућностима за даље унапређење јавноизвршитељског система.

Министарка Кубуровић и председница Трешњев су указале да професија јавних извршитеља у великој мери утиче на ефикасност правосуђа, чему је додатно допринео и нови Закон о извршењу и обезбеђењу, чијим је спровођењем решено око милион старих извршних предмета. Оне су навеле да је пракса показала и потребу за додатним усаглашавањем законских и подзаконских прописа у циљу што бољег дефинисања рада извршитеља.

На састанку је истакнуто да јавни извршитељи морају у што краћем времену добити приступ одређеним регистрима државних органа, као и да ће преко Правосудног информационог система, за чију је израду задужено Министарство правде, добити могућност електронске размене података са правосудним органима. Такав начин размене података омогућиће бржи приступ и проверу информација потребних за вођење извршног поступка.

Такође, министарка правде и председница Коморе нагласиле су да је у предстојећем периоду потребно униформисати апликације које извршитељи користе за вођење својих предмета, чиме ће се додатно унапредити извештавање и надзор о њиховом раду.

Председница Коморе истакла је потребу за континуираном обуком јавних извршитеља, на којој би присуствовали и представници тужилаштва у циљу што бољег упознавања са спровођењем извршног поступка јавних извршитеља. Она је указала да је у складу са новим Законом о извршењу и обезбеђењу преко 70% јавних извршитеља, који до почетка примене тог закона нису имали положен правосудни испит, положило тај испит, чиме су стекли услове за насметан рад својих канцеларија.

На крају састанка, наглашена је и неопходна сарадња са извршитељским коморама из региона, јер је размена искустава и знања неопходна за даљи развој и унапређење ове правосудне професије.